ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Enhanced Program for Chinese Students, EPCS.
Innovation Centre for Practical Training of Physicians.
Соntact us.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Багатопрофільна університетська клініка.
Університетській клініці 10 років..
Університетська стоматологічна клініка.
Стоматологічна університетська
поліклініка.

Проекти нормативних документів МОЗ України з реформування медичної галузі.

Наукова робота
Спеціалізовані ради.
Наукові журнали.
Вчені ради університету та факультетів.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Матеріали та резолюції науково-практичних конференцій.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.

Видавнича діяльність
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
15 січня 2015

Колядки 2015

З метою популяризації традицій і культури України, а також для сприяння поглибленню знань студентів про невичерпну скарбницю українського фольклору кафедрою суспільних наук з нагоди святкування Різдвяних свят, було проведено в університеті«Колядування» (6 мед. гр., 1 курс) та «Щедрування» 12 січня 2015 р. з 14.00 до 16.00 (8мед. гр., 1 курс).

Проведення зазначених заходів має розвинути вміння відчувати неповторну красу і багатство українських звичаїв, давність та глибину вітчизняної культури, виховувати любов, повагу і бажання плекати традиції.24 грудня 2014

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році

Шановні колеги! Студентське наукове товариство та Товариство молодих вчених університету інформує про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, що буде проводитися Міністерством освіти і науки України.

Галузі наук, за якими буде проводитися конкурс, та вищі навчальні заклади, що визначені базовими для них:

“Клінічна медицина” - Буковинський державний медичний університет;

“Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою)“ - Харківський національний медичний університет;

“Профілактична медицина”, “Фармацевтичні науки” - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

“Теоретична медицина” - Запорізький державний медичний університет.

Кінцевий термін відправлення робіт у відповідні базові вищі навчальні заклади: 26.01.2015.

Докладніше з вимогами до робіт, порядком проведення конкурсу та наказом про проведення можна ознайомитися на сторінці Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених університету.

Сторінка Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених університету

16 грудня 2014

Студентська науково-практична конференція

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для молодих вчених та студентів), що відбудеться у Одеському національному медичному університеті 23-24 квітня 2015 р., присвячена 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства. З вимогами до оформлення тез можна ознайомитися на сторінці Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених університету.


01 грудня 2014

Из Полтавы с победой!

Победу одержали кружковцы кафедры анатомии человека на Всеукраинской научно-практической конференции «Медична наука в практику охорони здоров’я», которая проходила 21-22 ноября 2014 г. на базе Украинской медицинской стоматологической академии (г.Полтава).

Научную работу на тему: «Состояние системы цитокинов при условиях индуцированного токсического гепатита и после его коррекции» выполнили студенты ІІІ курса ОНМедУ Горюк Ирина (медицинский факультет № 1), Садовская Юлия (медицинский факультет № 3), Смирнова Екатерина (медицинский факультет № 2) и студент ІІ курса Терновой Даниил (медицинский факультет № 1). Презентацию делала Горюк И.

Важно отметить, что это был единственный студенческий доклад на секции «Морфология и экспериментальная медицина»!

На следующий день, в качестве моральной разгрузки, участники конференции отправились в небольшое путешествие по Полтавским музеям, культурным центрам, а также в село Диканька, которое хранит в себе дух гоголевской эпохи.

Пожелаем ребятам дальнейших творческих успехов!Поздравляем победителей!


03 листопада 2014

Науково-практичні семінари, проведені Студентським науковим товариством в жовтні.

В жовтні поточного року Рада Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених провела два науково-практичних семінари:

• 16 жовтня 2014року«Можливості і перспективи міжнародного співтовариства студентів та молодих вчених» за участю проректора з міжнародної роботи, професора Марічереди В.Г.

• 28 жовтня2014 року« Що являє собою Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» та роз’яснення процедури оформлення та подачі наукових робіт на конкурс»

Семінар, присвячений міжнародному співтоваристу зацікавив чималу аудиторію. Проректор з міжнародної роботи, професор Марічереда Валерія Геннадіївна окреслила основні напрями сучасної закордонної науки та практичної діяльності, розповіла про співтовариство нашого університету з медичними університетами інших країн, таких як Румунія, Польща, Китай, Ізраїль, що викликало ряд питань від аудиторії, на які Валерія Геннадіївна дала вичерпні відповіді. Було вирішено, що про наступні пропозиції, що надходитимуть до нашого університету з-закордону, повідомлятиметься через Раду Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених.

Науково-практичний семінар щодо Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» також знайшов жвавий відгук серед студентів 3-6 курсу, що являються цільовою аудиторією програми згідно цьогорічних правил. Науковий керівник СНО та ТМВ професор Юшковська Ольга Геннадіївна, що є уповноваженим представником Одеського національного медичного університету, розповіла, що Одеський національний медичний університет вже 7-й рік поспіль є партнером Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» та наголосила, що за роки співтовариства чимало студентів прийняло участь в конкурсі та щорічно з їх числа виходили стипендіати. Участь та перемога в даній стипендіальній програмі відкриває перед кожним учасником широкі обрії можливостей, окрім щомісячної стипендії, зокрема можливість спілкування та обміну досвідом та ідеями з кращими представниками сучасної молоді, підтримка Фондом перспективних соціальних проектів, можливість долучитися до соціальних заходів, що проводяться Фондом. Після чого представники актива Студентського наукового товариства детально роз’яснили аудиторії цьогорічні правила оформлення робіт та строки подачі до уповноваженого представника. Всі зацікавлені студенти мали можливість отримати електронні файли щодо участі та посилання на офіційний сайт Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA».


    прежние новости

Загальна Інформація
Ректор.
Історія створення.
Адміністрація університету.
Музеї університету.
Річний план державних закупівель на 2015р..
Доступ до публічної інформації.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Кошторис на 2014 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2014 рік.
Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів.

Навчальна робота
Перелік спеціальностей.
Ліцензії.
Типові навчальні плани і програми.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Державна реєстрація.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Матеріали засідань робочої групи для розробки стратегічних напрямів реформування післядипломної медичної та фармацевтичної освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Міжнародний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Медичний коледж.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».

Бібліотека університету
Нова студентська бібліотека.
Правила користування бібліотекою.
Аналіз бібліотечного фонду.
Перелік електронних підручників
та навчальних посібників.

Електронна бібліотека — студентам.
Блог бібліотеки.
Електронний каталог.
Моя бібліотека.

Студентам
ECTS – пакет.
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Місцезнаходження кафедр університету..
Наші таланти.
Про обмеження місць куріння тютюнових виробів..
Навчально-іноваційний центр практичної підготовки лікаря..
Міжнародна наукова конференція.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2015 році.
КЛУБ «ЮНИЙ МЕДИК».
Про спеціальність ”Практична психологія”.
Про спеціальність “Соціальна допомога”.
Програми фахових вступних випробувань.
День Вибору Професії.