ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Видавнича діяльність. >> Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.

Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами

ISBN 978-966-443-039-2

ФАРМАКОЛОГІЯ В РИСУНКАХ І СХЕМАХ

PHARMACOLOGY IN PICTURES AND SCHEMES

(у 2-х томах)

Годован В.В., за ред. Кресюна В.Й.

2011 р., 224стор., 276стор.

У даному пораднику, що складається з двох томів, відображені питання загальної та спеціальної фармакології,стисло викладена історія створення лікарських засобів, подаються сучасні класифікації фармакологічних груп, узагальнені дані про фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку ліків, які застосовуються у сучасній медичній практиці. Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними та клінічними дисциплінами. Особливо, унікальне місце у виданні посідає схематичний виклад механізмів дії лікарських засобів та їх ефектів, що розвиваються в результаті цього.

Ціна – 231,80 грн.ISBN 978-966-443-034-7

ГІСТОЛОГІЯ

HISTOLOGY

Aрнаутова Л.В., Ульянцева Е.А.

Навчальний посібник

2011 р., 333 стор.

Навчальний посібник містить лекції з гістології,цитології та ембріології у відповідності до програми. Викладено матеріали теоретичного курсу по всіх темах загальної та спеціальної гістології та ембріології. Посібник призначений для підготовки студентів до практичних занять та ліцензійного екзамену “Крок-1”

Ціна – 160,00.грн.ISBN 978-966-443-022-4

Faculty surgery

Факультетська хірургія

Б.С.Запорожченко, В.В.Міщенко, А.Л.Дехтяр та ін.

2011 р., 328 стор.

Навчальний посібник містить курс лекцій з факультетської хірургії,який відповідає навчальній програмі для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів 1V рівня акредитації.

Ціна – 50,00 грн.ISBN 978-966-443-021-7

ENGLISH LANGUAGE

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Єрьомкіна Г.Г. та ін.

Навчальний посібник

2009 р., 164 стор., формат А4

Навчальний посібник призначений для студентів I-II курсів фармацевтичного факультету заочної форми навчання. Він охоплює курс вивчення англійської мови в обсязі 274 години. Текстовий матеріал підібраний з орігінальної літератури, підручників з фармації,анотацій до лікарських засобів.

Тексти включають систему притекстових і післятекстових вправ,контрольні тексти, що сприяє ефективному й осмисленому оволодінню матеріалом. Посібник може бути використаний на практичних заняттях студентами фармацевтичних факультетів денної форми навчання.

Ціна – 99,00 грн.ISBN 978-966-443-016-3

occupational Diseases

( ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ )

О. М. Ігнат’єв, Н. А. Мацегора, Т. О. Єрмоленко та ін.

Навчальний посібник. Гриф МОЗ, 2009 р., 250 стор., (англ. мовою)

У навчальному посібнику викладено етіологію, епідеміологію, патогенез професійних хвороб, класифікації, нові методи дослідження, клінічні форми та прояви, диференційну діагностику, ускладнення та лікування. Розглянуто питання профілактики, сучасного лікування згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, експертизи працездатності.

Викладений матеріал відповідає навчальній програмі з професійних хвороб для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів усіх фахів.

Ціна – 63,00 грн.ISBN 978-966-443-008-8

The latin language and Bases of Medical Terminology

( Латинська мова та основи медичної термінології )

Практичний курс.

Г. Г. Єрьомкіна, Т. Ф. Скуратова, Н. С. Іващук, Ю. О. Кравцова

Навчальний посібник. Гриф МОЗ, 2009 р., 188 стор., (англ. мовою)

Навчальний посібник створено відповідно до програми з латинської мови та основ медичної термінології для медичних вищих навчальних закладів. Спрямований на вивчення основ термінології загальномедичних і клінічних дисциплін, він містить тренувальні вправи для роботи в аудиторії, контрольні питання та зразки завдань для самостійної роботи студентів , а також латинсько-англійський та англо-латинський словники (понад 2600 термінів).

Для англомовних студентів-першокурсників вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Ціна – 66,00 грн.ISBN 978-966-443-007-1

GENERAL SURGERY

( Загальна хірургія )

В. Є. Вансович, Н. Д. Волошенкова, Д. М. Давидов та ін. за заг. ред. В. В. Міщенко

Вибрані лекції, 2009 р., 336 стор., (англ. мовою)

Видані попередніми роками підручники і посібники з курсу загальної хірургії здебільшого втратили актуальність з тих чи інших проблем. Організація навчального процесу на засадах кредитно -модульної системи за новою навчальною програмою із загальної хірургії потребує наявності нових навчально — методичних посібників.

У цьому навчальному посібнику викладені англійською мовою матеріали лекційного курсу з урахуванням новітніх досягнень хірургії.

Ціна – 150,00 грн.ISBN 978-966-443-000-2

Акушерство і гінекологія: Збірник тестових завдань за клінічними рисунками

В. М. Запорожан, В. П. Міщенко

Навчальний посібник. Гриф МОЗ

2008 р., 176 стор.(мова укр. - англ.), формат А4

Цей навчальний посібник містить тестові завдання з акушерства і гінекології українською та англійською мовами. Він ілюстрований клінічними рисунками, більшість з яких є оригінальними. Книга складається з чотирьох розділів, в яких висвітлюються основні аспекти акушерства і гінекології.

Для студентів і лікарів- інтернів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Ціна – 250,00 грн.ISBN 978-966-443-011-8

Інфекційні хвороби у дітей

Infectiоus Diseases in children

Ю.П. Харченко, А.М.Михайлова, С.О. Крамарев та ін.

Навчальний посібник. Гриф МОЗ

2008 р., 264 стор., (англ. мовою)

Навчальний посібник складається з п’яти частин, до яких входять інфекційні хвороби дихального шляху, як наприклад грип і парагрип, кір, скарлатина, дифтерия, коклюш, епідемічний паротит, менінгококова інфекція тощо. Також розглядаються всі гострі кишкові інфекції (дизентерія, сальмонельоз. холера, ешерехіоз, черевневий тиф,поліомієліт, вірусні гепатити) та ВІЛ/СНІД у дітей.

Книга добре ілюстрована, у ній враховано світовий і український досвід вивчення інфекційних хвороб.

Для інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів.

Ціна – 140,00 грн.ISBN 978-966-443-006-4

БІОЕТИКА

BIOETHICS

В.М.Запорожан, М.Л.Аряєв

Підручник. Гриф МОЗ

2008 р., 284 стор., (англ. мовою)

У підручнику йдеться про предмет, теоретичні основи й етапи розвитку біоетики як дисциплини. Розглянуто біоетичні аспекти взаємовідношень між медичним персоналом, хворою людиною та членами її сім’ї, а також питання вмирання та смерті,репродукції людини,контролю генетичних технологій,медичних досліджень і соціальної етики медицини.

Для студентів,викладачів,практичних лікарів різних спеціальностей.

Ціна – 60,00 грн.ISBN 978-966-7733-47-6 (серія)

ISBN 978-966-7733-50-6 (ориг.)

ISBN 978-966-443-003-3

УРОЛОГIЯ

UROLOGY

Ф.І.КОСТЄВ, М.І. УХАЛЬ, О.В.БОРИСОВ та ін.

Навчальний посібник

2008 р.,296 с. (англ.мовою)

Навчальний посібник містить матеріали лекційного курсу з урахуванням новітніх досягнень урології. Для кращого засвоєння матеріалу лекції доповнені алгоритмами та рисунками, наведено критерії діагностики і лікувальну тактику в обсязі програми з урології.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

ЦІНА – 150,00 грн.ISBN 978-966-7733-47-6 (серія)

ISBN 978-966-7733-96-4 (кн.1,англ.)

ISBN 978-966-7733-97-1 (кн.2,англ.)

ISBN 966-573-142-4 (кн.1, укр.)

ISBN 5-311-01198-Х (кн.2, укр.)

Акушерство і гінекологія: у 2-х книгах.

Книга 1.АКУШЕРСТВО. Книга 2. ГІНЕКОЛОГІЯ

В.М.Запорожан, В.П.Міщенко

Підручник. Гриф МОЗ

2007 р., 374 стор., 240 стор. формат А4 (англ. мовою)

Підручник "Акушерство і гінекологія" складається з двох книг : "Акушерство" і "Гінекологія". У першій книзі висвітлено питання сучасного фізіологічного й патологічного акушерства і частково перинатології.

Велику увагу приділено актуальним проблемам тератології,плацентарної недостатності, недоношеної вагітності, гестозу, акушерської кровотечі, психоматичної діагностиці та лікуванню.

У другій книзі описано сучасні методи обстеження гінекологічних хворих. Розглянуто специфічні запальні захворювання й новоутворення жіночих статевих органів, захворювання молочної залози.Висвітлено особливості розвитку репродуктивної системи та її порушення,розлади менструальної функції, вірильні й нейроендокринні синдроми. Наведено методику основних гінекологічних операцій. Термінологію подано за новими міжнародними анатомічною,гістологічною та ембріологічною номенклатурами.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, що опановують навчальну дисципліну англійською мовою.

Ціна – 210,00 грн.ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-89-0

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

MEDICAL BIOLOGY

Ю. І. Бажора, Н. М. Гламаздіна, М. М. Чеснокова, В. В. Ніколаєвський

Навчальний посібник

2006 р.,352 с., (англ.мовою)

У посібнику висвітлюються базові питання загальної та медичної біології. Наводяться закономірності життя, вчення про клітину з основами цитогенетики людини,спадковість і мінливість в залежності від генетики людини,закономірності філогенетичного розвитку організмів, основи загальної паразитології,біологія найважливіших паразитів людини тощо. Матеріал розподілений за темами згідно з планом занять із медичної біології.

Для студентів-іноземців 1 курсу, що навчаються англійською.

Ціна – 110,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-85-8

ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

FUNDAMENTALS OF RADIATION MEDICINE

Овчаренко О. П., Лазар А. П., Матюшко Р. П.

Навчальний посібник (англ.мовою)

2006 р, 208 с., м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику викладено короткий нарис історії радіаційної медицини та внеску українських вчених до її розвитку, загальні відомості про радіацію. Розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації, аспекти біологічного впливу іонізуючого випромінювання.

Для студентів, інтернів медичних вузів.

Ціна — 67,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-86-6

РУССКИЙ ЯЗЫК. КОММУНИКАТИВНЫЙ КУРС

Н. В. Лазор, Н. В. Ромащенко, Г. Г. Ерёмкина

Учебное пособие (в двух томах)

2006г., 180 с. и 380 с. (русский-английский)

Учебное пособие предназначается для иностранных студентов, которые начинают изучать русский язык и в первую очередь ориентировано на первый курс с английским языком обучения. Может использоваться на подготовительных факультетах, а также как самоучитель. Оно состоит из двух томов: вводно-фонетического курса (первые 12 уроков) и основного курса (20 уроков). Каждый урок содержит грамматический материал, упражнения, тексты, диалоги и речевые образцы, задания для самостоятельной работы студентов, тесты и задания для контроля.

Цена – 116,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-79-3

ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

GENERAL HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

М.М. Надворний, П. І. Ніков, Ю. М. Ворохта, Ю. С. Руденко

Підручник (англ.мовою)

2005 р., 242 с., м’яка обкладинка, великий формат

Підручник містить інформацію про історію, цілі та завдання загальної гігієни. У ньому наводяться сучасні концепції профілактики захворювань. Надані принципові положення профілактичної медицини, у тому числі гігієни навколишнього середовища, водозабезпечення, харчування,а також госпітальної гігієни,гігієни дітей та підлітків тощо.

Для студентів вищих медичних закладів.

Ціна – 160,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 9667733-80-7

ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

GENERAL PHARMACOLOGY

В. Й. Кресюн, Д. Ю. Андронов, К. Ф. Шемонаєва та ін.

Навчальний посібник (англ.мовою)

2005 р., 215 с., м’яка обкладинка, великий формат

Курс лекцій для студентів 3-го курсу медичного факультету складається з розділів, упорядкованих за фармакологічними групами ліків згідно з їх ефектами на специфічні системи органів. Матеріал викладено у послідовності, використаній у багатьох міжнародних і українських виданнях з фармакології.

Для студентів вищих медичних закладів.

Ціна – 160,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-71-8

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

INTENSIVE CARE IN EMERGENCY

П. М. Чуєв, А. С. Владика

Навчальний посібник (англ.мовою)

2005 р., 100 с., м’яка обкладинка.

Програма медичного ВУЗ’у передбачає вивчення питань невідкладних станів,що трапляються у практиці будь-якого лікаря. Навчальний посібник містить відомості про історію становлення та розвитку методів реанімації та інтенсивної терапії. У розділах посібника викладено заходи з ліквідації наслідків катастроф, при термінальних станах,больовому синдромі та хірургічних операціях, описано порушення гомеостазу та методи їх корекції,висвітлено питання шоку, поліорганної недостатності, екзо- та ендотоксикозу.

Для англомовних студентів,що навчаються у вищих медичних навчальних закладах України.

Ціна — 60,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-70-Х

ПСИХІАТРІЯ

PSYCHIATRY

В. С. Бітенський, Т. М. Чернова, П. І. Горячев та ін.

За ред. В. С. Бітенського

Навчальний посібник (англ.мовою)

2005 р., 336 с., м’яка обкладинка.

Курс лекцій з психіатрії написано у відповідності до програми викладання психіатрії в медичному університеті, Він складається з 12 лекцій, які охоплюють всі розділи загальної психопатології та основні групи психічних і поведінкових розладів відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.

Для студентів медичного факультету, лікарів-інтернів, сімейних лікарів та інших фахівців, які у своїй лікувально-діагностичній роботі використовують знання з психіатрії.

Ціна — 83,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-64-5

ОЧНІ ХВОРОБИ

EYE DISEASES

Г. Ю. Венгер , А. М. Солдатова

Навчальний посібник (англ.мовою)

2005 р., 158 с. м’яка обкладинка

У посібнику, відповідно до навчальної програми з очних хвороб,викладено основні сучасні дані щодо анатомії, фізіології,методів дослідження органа зору,етиології,кліники та лікування очних хвороб. Кожну лекцію присв’ячено окремому розділу офтальмології. В них розглянуто найпоширеніші форми захворювань придатків ока, орбіти, рогівки, кришталика, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва. Окремі лекції присв’ячено ушкодженням ока, рефракції та змінам органа зору при загальних захворюваннях.

Для студентів вищих навчальних медичних закладів, інтернів.

Ціна – 51,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-67X

TUBERCULOSIS

ТУБЕРКУЛЬОЗ

О. К. Асмолов, Ю. І. Бажора, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська

Підручник (англ.мовою)

2005 р.190 с., м’яка обкладинка.

У підручнику викладені етіологія, епідеміологія, патогенез туберкульозу, сучасні методи дослідження органів дихання. Подані клінічні форми туберкульозу, їх диференційна діагностика та лікування. Розглянутo питання профілактики туберкульозного процесу, сучасного лікування легеневого туберкульозу згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Викладений матеріал відповідає навчальній програмі з фтизіатрії.

Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації та лікарів усіх фахів.

Ціна — 63,00 грнISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-51-3

ПЕДІАТРИЧНА ХІРУРГІЯ

PEDIATRIC SURGERY

Н. Г. Ніколаєва

Навчальний посібник (англ. мовою)

2004 р., 178 с., м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику викладено основні розділи курсу педіатричної хірургії, описано етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику та тактику лікування дітей із хірургічною, ортопедичною, травматологічною й онкологічною патологією.

Для студентів старших курсів медичних вузів III–IV рівнів акредитації.

Ціна — 60,00 грнISBN 966-7733-43-2

НЕЙРОХІРУРГІЯ

NEUROSURGER

А. С. Сон, О. В. Хрущ, Т. В. Хомицька, Л. Е. Клаупік

Навчальний посібник (англ.мовою)

2003 р.,288 с., м’яка обкладинка

Навчальний посібник створено колективом співробітників Одеського медуніверситету й адресовано іноземним студентам старших курсів, лікарям-інтернам,невропатологам, хірургам, травматологам. А також слухачам відділень підвищення кваліфікації й післядипломної освіти.

Ціна – 85,00 грнISBN 966-7733-19-X

НЕРВОВІ ХВОРОБИ

LES MALADIES NERVEUSES

За ред. Ю. Л. Курако

Навчальний посібник (французькою мовою)

2002 р., 244 с., повнокольорові ілюстрації, м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику викладені матеріали лекційного курсу нервових хвороб, що відповідають програмі, затвердженій МОЗ України.

Розраховано на викладачів та іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів.

Ціна — 45,00 грнISBN 966-7733-28-9

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

AIDE-MEMOIRE de PHYSIOLOGIE NORMALE

Н. А. Черненко, Г. Г. Єрьомкіна

Навчальний посібник (французською мовою)

2002 р., 144 с., м’яка обкл.

Призначений для студентів 3-го курсу вищих медичних навчальних закладів, які навчаються французською мовою.

Ціна – 42,00 грн
Бажаючим придбати медичну літературу звертатися за адресою:
65082, м.Одеса, пров. Валіховський, 2
ТОВ „Центрінформ”-офіційний ділер Одеського медуніверситету.
Директор Хандрікова Галина Іванівна
Тел: (048) 723-49-59; 728-54-60
Факс: 728-54-10
E-mail: inform@odmu.edu.ua

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.