ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Електронна бібліотека — студентам.

Електронна бібліотека — студентам


Бібліотека університету, яка ще п´ять-десять років тому виконувала функції книгосховища, стала інформаційним центром, який може забезпечити студента потрібною інформацією в доступній і зручній формі.

Звичайно, новими інформаційними технологіями сьогодні нікого не здивуєш. Комп´ютер, Інтернет є майже в кожному домі, як і телевізор, холодильник чи телефон. У цій статті мова піде про доступність спеціальної навчальної інформації для студентів нашого університету з урахуванням того, що навчальна програма кожної дисципліни сорок відсотків навчального часу відводить студенту для самопідготовки.

Електронна бібліотека нашого університету стала однією з перших в Україні для студентів-медиків.

Зручний, просторий читальний зал, комп´ютерний зал можуть одночасно розмістити 130 студентів. Причому працювати можна не тільки за стаціонарними комп´ютерами, але й завдяки зоні Wi-Fi інформаційно активними є всі 130 місць читального залу, куди можна прийти зі своїм ноутбуком і переписати будь-яку потрібну інформацію. Її можна отримати також на будь-який електронний носій.

Про яку інформацію йдеться? Це, перш за все, електронні підручники. У читальному залі є більше 100 електронних підручників, авторами яких є провідні науковці нашого університету. Крім того, створена база даних у повнотекстовому форматі тих підручників з фундаментальних дисциплін, кількість яких на паперовому носії обмежена в бібліотеці. Сьогодні кожен студент може отримати на свій комп´ютер «Атлас анатомії людини» в 4 томах Синельникова, «Анатомію людини» М. Г. Привіса, «Фармакологію» Д. А. Харкевича, «Гістологію» Ю. І. Афанасьєва, «Патологічну анатомію» О. І. Струкова і В. В. Сєрова та багато інших підручників, всього близько 3,5 тисячі найменувань.

Створений електронний каталог навчальної літератури за допомогою спеціалізованої автоматизованої системи «Ірбіс» зв´язаний із загальним електронним каталогом бібліотеки, що дозволяє студенту, не виходячи з приміщення навчальної бібліотеки, відшукати та замовити будь-яку книгу, яка є в загальному бібліотечному фонді.

Це допоможе при підготовці реферату, а також тим студентам, які навчаються в наукових гуртках і поглиблено вивчають ту чи іншу тему або дисципліну. Цьому ж допоможе Інтернет, який стабільно працює в бібліотеці.

Гордістю електронної бібліотеки є бази даних матеріалів для допомоги студентам у самопідготовці на кафедрах університету. Ми маємо 62 таких бази даних. Вони передбачені для всіх спеціальностей і створені українською, російською й англійською мовами. Ці бази даних мають тексти лекцій, методичні розробки та рекомендації за окремими розділами та темами навчальних дисциплін, тести до модулів, тести для підготовки до складання державного тестування «Крок-1» і «Крок-2» та інші матеріали для допомоги студентам. Усі ці матеріали Ви можете отримати у віддаленому режимі із домашнього комп’ютера, якщо отримаєте логін/пароль на абонементі бібліотеки.

Проблемним питанням у діяльності навчальної бібліотеки є видача та здача підручників. Вона забирає дуже багато часу як у студентів, так і у співробітників бібліотеки. Електронна бібліотека розв´язала і це питання шляхом створення персональних електронних абонементних карток студентів, та електронних читацьких квитків. Такий квиток можна отримати на абонементі бібліотеки процес отримання та здачі книжок забирає лічені хвилини.

Тепер електронна бібліотеки також створюе повнотекстовоу базу даних раритетних видань, які зберігаються у фонді бібліотеки. А їх у нас чимало — 2,5 тисячі найменувань унікальних книжок сьогодні не бачить читач. Серед них в оригіналі Д. Менделєєв, М. І. Пирогов, Л. Пастер, І. Сеченов, Ч. Дарвін, С. Боткін та багато інших.

Із зрозумілих причин ці книги не видаються читачам. Електронна бібліотека до кінця навчального року матиме базу даних з цих видань у повнотекстовому форматі, і вони, ми впевнені, знайдуть свого читача.

Сьогодні електронна бібліотека може запропонувати електронний каталог усіх статей медичних журналів України та Росії з 2000 р. Крім того, статті, опубліковані в усіх журналах, що передплачує університет з 2007 р., можна отримати в електронному повнотекстовому форматі.

На блозі бібліотеки за адресою http://odmu-bib.blogspot.com Ви можете не тільки ознайомитися з тим, що пропонується студентам, але й висловити свої зауваження та пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки.

Таким чином, шановні читачі, користувачі, студенти, викладачі, науковці, аспіранти, магістранти, електронна бібліотека готова запропонувати Вам свою допомогу і такі необхідні для Вас інформаційні послуги.

Користування електронною бібліотекою є нескладним. Для цього необхідні елементарні навички роботи на комп´ютері.

З усіх інших питань Ви отримаєте вичерпну інформацію від співробітників бібліотеки. Чекаємо на Вас!


Г. І. Хандрікова,
помічник ректора
з науково-інформаційної
діяльності

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.