ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Факультети університету. >> Медичні факультети. >> Медичний факультет № 2 (лікувальна справа).

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 2 (лікувальна справа)
Декан професор кафедри загальної та клінічної фармакології, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Годован Владлена Володимирівна
Заступник декана доцент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Нєнова Оксана Миколаївна
доцент кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою Поляк Сергій Дмитрович
Інспектор деканату Пудакова Тетяна Євгенівна

Контактні телефони: (048) 712-31-45, еmail medical2@odmu.edu.ua Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 1-й

Кафедри, підпорядковані медичному факультету № 2

 1. Анатомії людини (зав. кафедри, проф. О. Л. Холодкова).
 2. Фізіології (зав. кафедри, з. д. н. т. України, проф. О. А. Шандра).
 3. Біофізики, інформатики та медичної апаратури (зав. кафедри, з.д.н.т. України, проф. Л.С. Годлевський)
 4. Загальної та клінічної фармакології (зав. кафедри, чл.-кор. НАМН України, з.д.н.т. України, лауреат Державної премії України, проф. В. Й. Кресюн)
 5. Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології (зав. кафедри, проф. О. Г. Юшковська).
 6. Внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології (зав. кафедри, проф. Ю. І. Карпенко)
 7. Внутрішньої медицини № 3 (зав. кафедри, з. д. н. т. України, проф. А. Є. Поляков)
 8. Інфекційних хвороб (зав. кафедри, проф. Т.В.Чабан).
 9. Неврології (зав. кафедри, засл. лікар України, доц. Т. М. Муратова)
 10. Пропедевтики педіатрії (зав. кафедри, проф. О.О. Старец)
 11. Загальної та військової хірургії (зав. кафедри, засл. лікар України, проф. М.А. Каштальян).
 12. Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою (зав. кафедри, з. д. н. т. України, проф. В. В. Грубнік)
 13. Урології та нефрології (зав. кафедри, з. д. н. т. України, проф. Ф. І. Костєв).
 14. Травматології та ортопедії (зав. кафедри, засл. лікар України, проф. Ю. В. Сухін).
 15. Хірургії № 3 з курсом нейрохірургії (зав. кафедри, проф. А. С. Сон)
 16. Онкології з курсом променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини (зав. кафедри, проф. С.Г. Четверіков)


СКЛАД
Вченої ради медичного факультету № 2 на 2017/18 навч. рік

Науковий ступінь, вчене і почесне звання, П. І. Б.Посада
1.З.д.н.т. України, лауреат Державної премії України, проф. Годован Владлена Володимирівнаголова Вченої ради, професор кафедри загальної та клінічної фармакології
2.З.д.н.т. України, проф. Костєв Федір Іванович заступник голови Вченої ради, зав. кафедри урології і нефрології
3.К.мед.н. Павленко Олена Віталіївнасекретар Вченої ради, доц. каф. інфекційних хвороб

Члени Вченої ради

4.Проф. Холодкова Олена ЛеонідівнаЗав. кафедри анатомії людини
5.З.д.н.т. України, проф. Годлевський Леонід СеменовичЗав. кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури
6.З.д.н.т. України, проф. Шандра Олексій АнтоновичЗав. кафедри фізіології
7.Чл.-кор. НАМНУ, з.д.н.т., лауреат Державної премії України, проф. Кресюн Валентин ЙосиповичЗав. кафедри загальної та клінічної фармакології
8.Проф. Юшковська Ольга ГеннадіївнаЗав. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології
9.Проф. Карпенко Юрій ІвановичЗав. кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології
10.З.д.н.т. України, проф. Поляков Анатолій Євгенович Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
11.Проф. Чабан Тетяна ВолодимирівнаЗав. кафедри інфекційних хвороб
12.Засл. лікар України, доц. Муратова Тетяна МиколаївнаЗав. кафедри неврології
13.Засл. лікар України, проф. Каштальян Михайло АрсентійовичЗав. кафедри загальної та військової хірургії
14.З.д.н.т. України, проф. Грубнік Володимир ВолодимировичЗав. кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою
15.Проф. Сон Анатолій СергійовичЗав. кафедри хірургії № 3 з курсом нейрохірургії
16.Засл. лікар України, проф. Сухін Юрій ВіталійовичЗав. кафедри травматології і ортопедії
17.Проф. Четверіков Сергій ГеннадійовичЗав. кафедри онкології з курсом променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини
18.Проф. Старец Олена ОлександрівнаЗав. кафедри пропедевтики педіатрії
19.Засл. лікар України, доц. Данильченко Лілія ІванівнаГоловної лікар багатопрофільного медичного центру Університетської клініки ОНМедУ
20.Доц. Нєнова Оксана Миколаївназаступник декана факультету, доц. кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури
21.Доц. Поляк Сергій Дмитровичзаступник декана факультету, доц. кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою
22.Ас. Берлінська Людмила Іванівнакафедра симуляційної медицини
23.Д.мед.н., доц. Ковальчук Ліна Йосипівнакафедра гігієни та медичної екології
24.Доц. Бурдина Яніна Федорівнакафедра медичної хімії
25.Доц. Дерішов Василь Володимирович кафедра акушерства та гінекології №2
26.Доц. Кравчук Ольга Євгенівна кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії
27.Доц. Кирпічникова Катерина Петрівнакафедра анестезіології, інтенсивної терапії
з післядипломною підготовкою
28.Богомолов Дмитро Олексійовичстудент 3-го курсу, голова студради факультету
29.Дашковський Дмитро Дмитровичстудент 6-го курсу, член студради факультету
30.Лаври Андрій Андрійовичстудент 5-го курсу, член студради факультету


СКЛАД
студентської ради медичного факультету № 2
2017/2018 навчальний рік

№ з/пПосадаП.І.Б.Курс, група
1.Голова студентської ради факультетуБогомолов Дмитро Олексійович3, 15
2.Голова комісії з навчально-виховної роботиЗахарченко Євгеній Леонідович4, 11
3.Голова комісії з науково-дослідницької та міжнародної роботиБахнюк Катерина Денисівна4, 12
4.Голова комісії з соціально-побутової роботиБоєв Ярослав Сергійович4, 10
5.Голова комісії з санітарно-просвітницької роботиБашинська Ольга Сергіївна4, 10
6.Голова комісії з спортивно-оздоровчої роботи, відповідальний за рейтинг студентівЛаври Андрій Андрійович5, 17
7.Голова комісії з культурно-масової роботиБеляєв Олександр Андрійович5, 15
8.Голова комісії з інформаційної роботиАвакімов Артем Артурович5, 13
9.Староста 2 курсуІсмаілов Георгій Тимурович 2, 11
10.Староста 3 курсуПоляков Всеволод Олегович3, 14
11.Староста 4 курсуЗотов Данило Володимирович4, 10
12.Староста 5 курсу Крижановський Владислав Євгенович5, 12
13.Староста 6 курсуДашковський Дмитро Дмитрович6, 10

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.