ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.


Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря
Форми навчання.
Обладнання центру .
Новини.
Візити почесних гостей.
Контакти.
Преса о нас.
Наступні події.
Наші публікації.
Посилання.
Партнери.


Реформування та модернізація галузі охорони здоров’я, постійне підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню потребують від лікарів та медичного персоналу в цілому досконального володіння не тільки теоретичною базою, але й мати певний практичний досвід. Проходячи навчання в медичному закладі (вищому або середньому), студенти майже завжди відчувають дефіцит практичного аспекту підготовки. Для цього існує ряд перешкод – це і неможливість відтворення більшості практичних маніпуляцій, відсутність тематичних пацієнтів, етико-деонтологічні, морально-етичні та законодавчі обмеження у взаєминах між студентами та пацієнтами. Тому найважливішими завданнями сучасної середньої, вищої та післядипломної медичної освіти є створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів в різних медичних галузях, відпрацювання та закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту та розвиток здатності швидко приймати рішення і бездоганно виконувати більшість маніпуляцій та втручань. У зв’язку із цим, впровадження симуляційного методу навчання як одного із базисних, широкий спектр тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в сучасній вітчизняній школі підготовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої та середньої ланки.

Переваги симуляційного тренінгу:

 • Клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;
 • Об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності;
 • Необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;
 • Відпрацювання дій при рідкісних та таких, що загрожують життю, патологіях;
 • Частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер;
 • Знижений стрес під час перших самостійних маніпуляцій;
 • Тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи клініки;
 • Розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і здатності командної взаємодії.

В січні 2014 року на базі Одеського національного медичного університету було створено перший на території України Навчально-Інноваційний Центр Практичної Підготовки Лікаря, який оснащений найсучаснішим обладнанням, аналогів якому не існує в країні. В навчанні використовуються такі методики, як моделювання різного рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований пацієнт» та ін. Центр координує свою роботу з провідними у світі центрами симуляційних технологій навчання і по праву претендує на статус базового для підвищення навичок, кваліфікації та перепідготовки лікарів з усіх регіонів України. Центр являється мультидисциплінарним, багатопрофільним та високотехнологічним закладом, метою якого є високоякісна професійна підготовка фахівців різних галузей згідно із вимогами практичної охорони здоров’я.

Згідно покладеної на центр мети та для її реалізації було визначено чотири основні задачі діяльності центру, а саме:

 1. Підвищення якості підготовки фахівців на основі інноваційних організаційних форм, методів навчання та контролю;
 2. Науково-методичний супровід системи навчання та оцінки компетентності різних категорій медичних та немедичних працівників;
 3. Науково-дослідницька діяльність в сфері симуляційного навчання;
 4. Апробація та розробка інноваційних технологій в галузі медичної освіти.

Центр розташований в історичному районі міста, у медичному містечку, на території університету. На потреби центру було виділено три поверхи морфологічного корпусу, загальною площею 1200 м2. Планування та перебудова приміщень здійснювалась відповідно до архітектурно-технічних, комунікаційних, цільових можливостей та потреб центру. Категорії осіб, що навчаються в центрі:
Контингентом осіб, що можуть пройти навчання в центрі, являються студенти вищих (або середніх) закладів медичної освіти, практикуючі лікарі та робітники закладів охорони здоров’я, немедичні працівники, яких можна виділити у певні категорії. Докладніше о категоріях осіб, можливостях та формах навчання наведено в таблиці 1.
Таб. 1. Категорії осіб, можливості та форми навчання в центрі.

Категорія

Можливості

Форма навчання

Вища медична додипломна освіта (студенти університету)

Відпрацювання базових медичних навичок, ситуаційних задач із акцентом на техніку виконання, навчання роботі у команді, розподілу обов’язків, відповідно до навчальної програми.

Передатестаційні цикли;

Елективний курс;

Цикли тематичного удосконалення;

Окремі заняття в рамках циклу тематичного удосконалення;

Курси підвищення кваліфікації;

Окремі заняття в рамках курсу підвищення кваліфікації;

Окремі тематичні заняття в рамках навчальної програми;

Додаткові заняття.

Вища медична післядипломна освіта (лікарі-інтерни, магістранти, лікарі-ординатори, клінічні ординатори, аспіранти,

сімейні лікарі, лікарі-курсанти, що проходять перепідготовку)

Покращення практичних навичок, розширення їх обсягу відповідно до вимог спеціалізації. Отримання нових практичних та комунікативних здібностей для роботи із пацієнтами. Актуалізація роботи в команді з урахуванням етико-деонтологічних питань. Психологічний супровід, формування стресостійкості. Розширення кола компетенцій та вмінь.

Середня медична додипломна та післядипломна освіта (медичні сестри, фельдшера, акушери)

Крім відпрацювання спеціалізованих навичок, мають можливість навчитись надавати кваліфіковану допомогу з акцентом на міждисциплінарну командну роботу.

Немедичний персонал (співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, військовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робітники міліції, водії та інш.)

Навчання наданню невідкладної медичної допомоги (серцево-легенева реанімація, перша невідкладна допомога при травмах, опіках, вогнестрільному пораненні, отруєнні, утопленні та інш.) на дошпитальному етапі з відпрацюванням відповідних практичних навичок.

Окремі тематичні курси та цикли;

Додаткові заняття.

Фахівцями центру розроблені курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли з багатьох спеціальностей, таких як акушерство і гінекологія, хірургія, неонатологія, анестезіологія, педіатрія, пульмонологія, ендоскопія, кардіологія, медицина невідкладних станів, офтальмологія та ін. Розроблені спеціальні робочі програми по невідкладній кваліфікованій долікарській та лікарській допомозі (для лікарів та працівників середньої медичної ланки).Особливе місце займає підготовка лікарів для надання кваліфікованої медичної допомоги в зоні бойових дій: з цією метою розроблено спеціальний курс, що дозволяє оперативно перепідготувати лікарів як в центрі, так і за допомогою виїзної бази центру в польові госпіталі зони АТО. Розроблені спеціальні робочі програми по невідкладній кваліфікованій долікарській та лікарській допомозі в умовах АТО, для лікарів та середнього медичного персоналу. Також розроблений курс по невідкладним станам спеціально для осіб, що не мають спеціальної медичної освіти (співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, військовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робітники міліції, водії та інш.).Сьогоднішні потужності центру дозволяють пройти тижневе навчання 2500 лікарям протягом року. В планах – навчання 4-5 тисяч лікарів на рік.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.