ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря. >> Форми навчання.

Форми навчання

Організація навчання в центрі здійснюється шляхом створення умов для самостійного виконання діагностичних та лікувальних маніпуляцій на тренажерах із застосуванням педагогічного колективу та відбувається у вигляді тренінгів, які розрізняються в залежності від аудиторії осіб, що навчаються, тематики та цілей на наступні:

• Базова медична практика.

Для розвитку навичок використовуються моделі та симулятори із низьким та середнім рівнем складності, для яких можна використовувати УЗ-навігацію (відпрацювання техніки внутрішньом’язових, внутрішньовенних, підшкірних, внутрішньошкірних та внутрішньокісткових ін’єкцій; проведення катетеризації центральних та периферичних вен, артерій; катетеризація сечового міхура (у жінок та чоловіків); торакоцентез; лапароцентез; перикардіоцентез; введення назогастрального зонду; люмбальна пункція у дорослих та у новонародженої дитини; накладання та видалення швів; навики по десмургії тощо). Відпрацювання навичок кардіопульмональної реанімації (індивідуальної або командної) із оротахеальною інтубацією (за допомогою інтубаційної трубки або ларингеальної маски), назотрахеальної інтубації та можливістю проведення трахеотомії із накладанням повітропроводу.

• Навчання на базі моделювання з високим рівнем реалістичності.

Використання манекенів high-fidelity класу – це і досконале відтворення фізіології людини: можливість аускультації серцевих тонів, дихальних шумів як фізіологічних, так і патологічних, проведення пульсу на магістральних та периферичних судинах, зіничний рефлекс та інше; можливість проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій, СЛР з використанням справжньої апаратури (ШВЛ, дефібрилятор) та запрограмована фізіологічна відповідь манекена на всі дії курсантів; відповідь на введення фармакологічних препаратів, зокрема на дозу та шлях введення; виведення необхідних вітальних параметрів пацієнта на монітор. Особливими перевагами симуляторів високого рівня реалістичності являються: безпровідний зв’язок “манекен-монітор-мережа”; повна автономність; можливість транспортування манекена і відтворення ситуацій будь-якої складності (інсценування невідкладних станів в зоні військових дій, в транспорті швидкої медичної допомоги, на борту літака, вдома, в операційній тощо, так звана симуляція in situ); можливість програмування будь-якої клінічної ситуації, рідкісної патології та патологічних станів, складних для показу в клінічній практиці.

• Віртуальна операційна з використанням найновіших моделей симуляторів.

Дозволяє навчитися різноманітним видам операційних діагностичних та лікувальних втручань у хірургії, гінекології, урології, мікрохірургії ока. Для цього використовуються найсучасніші моделі віртуальних операційних, аналогів деяких з них на даний момент немає у світі. Так, на начальних етапах навчання використовуються простіші тренажері для відпрацювання навичок утримання інструментарію, його перелік та призначення, звикання та орієнтування у просторі із подальшим переходом до виконання етапів реальних операцій із повною імітацією опору тканин (гаптикою), самостійним вибором інструментарію, тактики виконання операції з оцінкою дій, алгоритмів, що відбулися. Віртуальна операційна центру – унікальне місце, де можуть одночасно навчатися до 12 курсантів хірургічних спеціальностей. Вона є першою в Україні за об’ємом операцій та устаткуванням.

• Навчання за допомогою методу «Стандартизований пацієнт».

Даний метод надає можливість безпосереднього спілкування із пацієнтом – спеціально навченим актором, який вміє імітувати той чи інший патологічний стан. В задачу курсанта входить збір анамнезу, проведення об’єктивного огляду, розробка плану додаткового обстеження (або, в залежності від сценарію, оцінка додаткових методів обстеження) та складання індивідуальної програми лікування.

• Мультидисциплінарні тренінги.

Мультидисциплінарні тренінги дозволяють відпрацювати алгоритми дій в тій чи іншій клінічний ситуації в хірургії, акушерстві та гінекології, педіатрії, інтенсивній терапії та реаніматології, анестезіології тощо. При цьому, з поетапним розвитком подій, наприклад, починаючи із ситуації на дому, продовжуючи надавати допомогу в прийомному відділенні, операційній чи палаті інтенсивної терапії, або імітувати зовсім нестандартну ситуацію, при якій на перше місце виходить не об’єм та якість наданої допомоги, а, наприклад, етичні чи законодавчі питання тощо. Мультидисциплінарний тренінг може бути інтегрований як частина командного тренінгу.

• Командні тренінги.

Командні тренінги надають можливість одночасного залучення в процес лікарів різних спеціальностей та середнього персоналу (акушер-гінеколог, неонатолог, медична сестра; лікар швидкої допомоги, медична сестра; хірург, анестезіолог, медична сестра тощо). Тренінги такого формату допомагають відпрацювати алгоритм дій в конкретній клінічній ситуації; оптимізувати командну роботу; вдосконалити співпрацю лікарів та середнього медичного персоналу; навчитись чітко розподіляти обов’язки в команді.

Протягом дебрифінгу, який завершує та доповнює виконання сценарію, інструктор разом із психологом проводять детальний аналіз дій лікарського персоналу та розробляє єдиний алгоритм у певній ситуації.


• Система психологічного консалтингу та менеджменту.

У центрі проводяться психологічні тренінги, спрямовані на розвиток у медичних працівників навичок саморегуляції, стійкості до стресу, мотивації на саморозвиток, комунікативної компетенції та креативного мислення (наприклад, вже запущений тренінг по підготовці медичних працівників до діяльності в екстремальних умовах). Так, в результаті участі в тренінгах відбувається емоційно-енергетичний ефект, підвищення соціально-комунікативної компетентності учасників, трансферт – переніс тренінгових конструктів в практичне життя. Тренінги також мають пролонгований, довгостроковий ефект підвищення професійної та особистої компетентності, активізують інтелектуальні, мотиваційні та вольові потенціали людини, дозволяють здійснити рефлексію минулого та моделювати майбутнє. Це стає можливим за рахунок цілеспрямованого використання під час тренінгу спеціальних процедур, зокрема, психотехнічних, ігрових прийомів і методів, групових феноменів тощо. Філософським кредо психологічного тренінгу можна вважати слова: «Істину не можна визубрити, істину потрібно вистраждати». Саме тому, професійно проведені тренінги, в кілька разів перевищують навчальну ефективність традиційних, академічних форм навчання.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.