ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря. >> Візити почесних гостей.

Візити почесних гостей

Підчас робочої поїздки до Одеси 22 травня перший заступник Міністра Охорони Здоров’я України Олександра Павленко відвідала Одеський Національний Медичний Університет.

Олександра Павленко ознайомилась з роботою Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря. Першому заступнику міністра Охорони Здоров’я України були представлені учбові класи, де студенти вже з другого курсу починають засвоєння перших практичних навичок, віртуальні операційні, спеціальні зали обладнані манекенами high-fidelity для відтворення різноманітних клінічних ситуацій для лікарів усіх спеціальностей. Особливий інтерес викликали навчальні кімнати для відпрацювання навичок та алгоритмів первинної долікарської допомоги та підготовки лікарів, середнього персоналу, співробітників МНС, МВС, пожежників, рятувальників та волонтерів, зокрема в умовах бойових дій та надзвичайних станів.

За думкою О. Павленко, в сучасних умовах реформування системи медичної освіти та охорони здоров’я в Україні, передовий досвід ОНМедУ у використанні та впровадженні інноваційних симуляційних технологій, заслуговує не тільки підтримки, але й подальшого обговорення та розповсюдження на національному рівні.

2014р.

У рамках робочого візиту до Одеського національного медичного університету в.о. міністра охорони здоров’я України Лазоришинець В.В. відвідав Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря, де ознайомився із матеріально-технічною базою та структурою навчального процесу.

Керівники транскордонного проекту із підвищення якості досліджень в області хронічних захворювань CHRONEX-RD Раду Іліеску та Лівіу Опря, які представляють Університет Медицини та Фармації м.Ясси, Румунія, відвідали Навчально-інноваційний центр з метою ознайомлення із новими методами та можливостями сучасного навчального процесу.

Представники місії ОБСЄ в Україні на чолі із консультантом міністерства закордонних справ Вірменії, моніторинговим офіцером ОБСЄ Арамом Арутюнаном здійснили візит до Навчально-інноваційного центру та ознайомились із сучасними методиками симуляційних тренінгів.

В листопаді 2014р. НІЦППЛ відвідали представники департаментів охорони здоров’я Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей та ознайомилися із перспективами та ефективністю симуляційних методів навчання для лікарів-інтернів.

Представники Одеського національного політехнічного університету – д.т.н., проф. кафедри комп’ютерних систем Ситников В.С., д.т.н., проф. кафедри системного програмного забезпечення Крисанов В.А., к.т.н., доцент, проректор ОНПУ Свинарьов Ю.М. відвідали Навчально-інноваційний центр та ознайомились із технічною складовою навчального процесу.

2015р.

Позаштатні спеціалісти обласного управління охорони здоров’я в Одеській області та керівники закладів практичної охорони здоров’я здійснили ознайомлювальний візит до Навчально-інноваційного центру. "З превеликим інтересом ознайомились із кафедрою симуляційної медицини та навчально-інноваційним центром практичної підготовки лікаря. Це справжній європейський сучасний рівень. Можливості центра допоможуть як молодим так і практикуючим лікарям засвоїти сучасні технології. Із великим бажанням будемо приходити на заняття". (с) Від імені всіх позаштатних спеціалістів, професор Баязітов Н.Р.

З метою ознайомлення наш центр відвідала завідуюча кафедрою медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, к.мед.н., доцент, доктор філософії, член науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України із громадянської безпеки, Гвоздій Світлана Петрівна.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.