ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря. >> Наші публікації.

ПОСІБНИКИ, СТАТТІ, ТЕЗИ

 1. Коррея А., Рейнольдс А., Артьоменко В.В., та інші. «Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови. Досвід програми «Здоров’я матері та дитини» / Посібник. - 2015. - 55 стор.
 2. Зелинский А.А., Манасова Г.С., Артьоменко В.В. «Беременность и костная ткань» Ч.1. / Посібник. – 2015. -88 стор.
 3. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Осінцева В.І., Берлінська Л.І. Роль симуляційного навчання у підвищенні якості медичної допомоги // Управління закладом охорони здоров’я. – 2014. - №12. – с. 40-48.
 4. Артьоменко В.В. Порівняльні аспекти характеристики регуляції кардіоритму матері, плода і новонародженого при фізіологічній вагітності та плацентарній дисфункції // Одеський медичний журнал. – 2014. - №3 (143). – с. 79-83.
 5. Артьоменко В.В. Роль ангіогенних факторів росту у виникненні плацентарної дисфункції та затримці розвитку плода // Досягнення біології та медицини. – 2014. - 1 (23). – с. 76-80.
 6. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С., Караконстантин Д.Ф. Структура та організація роботи симуляційного центру на прикладі Одеського навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря // Управління закладом охорони здоров’я. – 2015. - №2.- с.58-69
 7. Artyomenko VV. Prenatal diagnostics optimization of congenital and hereditary diseases // Moldovan Journal of Health Sciences. – 2014. – № 2. – P. 36–39.
 8. Artyomenko VV. Echographical Features and Fetal Biophysical Profile at Pregnancy Complicated by Rhesus–factor Immunization // Curierul Medical. – 2015. – Vol. 58, № 1. – P. 19–23.
 9. Артьоменко В.В., Новіков Д.А., Єгоренко О.С., Семченко С.С. Ефективність симуляційних методів навчання // Управління закладом охорони здоров’я. – 2015. -№6. – с. 70-76.
 10. Артьоменко В.В., Ославська Т.М., Десятський В.В., Нові підходи до вивчення топографічної анатомії // Матеріали Науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава 21.11.2014. - Стор. 18.
 11. Кошельник О.Л., Артьоменко В.В., Попов О.Г., Десятський В.В. Складнощі викладання топографічної анатомії // Матеріали Науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава 21.11.2014. - Стор. 30.
 12. Семченко С.С., Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Використання симуляційних методів навчання для підвищення якості освіти медичних фахівців // Матеріали Ювілейної ХХ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса; 24.04.2015. - Стор. 278-279.
 13. Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Впровадження симуляційних технологій в медичній практиці // Матеріали Ювілейної ХХ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса; 24.04.2015. - Стор. 206-207
 14. Артеменко В.В., Носенко В.М., Берлинская Л.И., Караконстантин Д.Ф. Проблемно-ориентированное обучение врачей-анестезиологов на кафедре симуляционной медицины // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 14-16.
 15. Артеменко В.В., Семченко С.С., Егоренко О.С., Осинцева В.И. Виртуальная операционная и проблемно-ориентированное обучение в практике учебно-инновационного центра практической подготовки врача при Одесском национальном медицинском университете // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 16-18.
 16. Артьоменко В.В., Шандра М.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С. Імплементація інноваційних технологій в медичну освіту // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 18-19.
 17. Кіріян Є.В., Овчаренко І.Г., Новіков Д.А. Технічні проблемно-орієнтовані особливості використання high-fidelity-технологій та IT в симуляційному навчанні // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 72-73.
 18. ДОПОВІДІ
 19. Артёменко В.В. Инновационные технологии обучения – практическому акушерству / НПК «Клинические лекции по акушерству», Одесса, 18.12.2014.
 20. Носенко В.М., Осінцева В.І., Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф. Проблемно-ориентированное обучение врачей анестезиологов на кафедре симуляционной медицины / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 21. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Виртуальная операционная и проблемно-ориентированное обучение в практике учебно-инновационного центра практической подготовки врача при Одесском национальном медицинском университете / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 22. Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Використання віртуальних 3-D та 4-D моделей у викладанні циклу топографічної анатомії та оперативної хірургії / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), 22-24 квітня 2015 р., м. Одеса.
 23. Осинцева В.И., Егоренко О.С. Инновационные технологии в освоении практических навыков студентами 6-го курса Одесского национального медицинского университета / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), 22-24 квітня 2015 р., м. Одеса.
 24. Артьоменко В.В., Ославська Т.М., Десятський В.В., Нові підходи до вивчення топографічної анатомії / Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава, 21.11.2014.
 25. Кошельник О.Л., Артьоменко В.В., Попов О.Г., Десятський В.В. Складнощі викладання топографічної анатомії / Науково-практична інтернет конференції «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава, 21.11.2014.
 26. Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Впровадження симуляційних технологій в медичній практиці / Ювілейна ХХ міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» 23-24.04.15, Одеса.
 27. Семченко С.С., Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Використання симуляційних методів навчання для підвищення якості освіти медичних фахівців / Ювілейна ХХ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» Одеса, 23-24.04.2015.
 28. Артьоменко В.В. «Система впровадження та реалізації симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті» Міжнародна конференція «Симуляційне навчання в медицині», 19-20 березня 2015 р., Київ.
 29. Лефтеров В.О. «Симуляційні тренінги для підготовки лікарів: психологічні засади та аспекти впровадження» / Міжнародна конференція «Симуляційне навчання в медицині», 19-20 березня 2015 р., Київ.
 30. Кіріян Є.В., Овчаренко І.Г., Новіков Д.А. «Технічні проблемно-орієнтовані особливості використання high-fidelity-технологій та IT в симуляційному навчанні» / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 31. Артьоменко В.В., Шандра М.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С. «Імплементація інноваційних технологій в медичну освіту» / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 32. Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Використання віртуальних 3D та 4D-моделей у викладанні циклу топографічної анатомії та оперативної хірургії / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), м. Одеса, 22-24.04. 2015.
 33. Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Инновационные технологии в освоении практических навыков студентами 6-го курса ОНМедУ / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), м. Одеса, 22-24.04. 2015.
 34. Artyomenko V.V. «Developing Military Doctors training algorithm. A new simulation based approach for healthcare specialists» / Medisim – The First Conference of Simulation Applied in Medicine, Tirgu Mures, Romania, 24-25.04.2015.
 35. Novikov D.A. «Development and implementation of simulation based education at the Odessa National Medical University» / Medisim – The First Conference of Simulation Applied in Medicine, Tirgu Mures, Romania 24-25.04.2015.
 36. Nosenko V.M., Semchenko S.S. Simulation-based training program for improvement of life threatening states management / Medisim – The First Conference of Simulation Applied in Medicine, Tirgu Mures, Romania, 24-25.04.2015.
 37. Запорожан В.М., Артьоменко В.В., Грубнік В.В., Малиновський А.В. Перший досвід навчання лапароскопічній хірургії на віртуальних симуляторах LapMentor і LapTrainer в Навчально-інноваційному центрі ОНМедУ / Всеукраїнська НПК з міжнародною участю «Помилки та небезпеки в лапароскопічній хірургії», Одеса, 21-23.05.2015.
 38. V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, V.A. Lefterov, M. Kashtalyan, LI. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko Development of a simulation-based education curriculum for medical care specialists working in wartime conditions at the East Ukraine. / 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT, BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 39. V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, V.A. Lefterov, M. Kashtalyan, L.І. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko «Simulation-based trainings for rescuers and soldiers for improving the first medical care in the military conflict conditions. / 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 40. V.V. Artyomenko, V.A. Lefterov, L.I. Berlinska, D.A. Novikov, M. V. Shandra, D.F.Karakonstantyn, O.S.Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko. «New simulation-based program for the medical students’ skills improving before the graduation». / 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST-NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 41. V.M. Nosenko, V.G. Dubinina, V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, L.I. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko. «Medical errors reduction in emergency states management through the simulation-based education improvement for healthcare professionals». 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 42. V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, V.A. Lefterov, M. Kashtalyan, L.I. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko. «Development of a simulation-based training for the general practitioners as a high-standard educational method». 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 43. Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Семченко С.С. «Віртуальна операційна як базис оптимізації хірургічної корекції репродуктивних порушень» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 8-13 вересня 2015
 44. Артьоменко В.В., Караконстантин Д.Ф., Шандра М.В. «Вдосконалення підготовки військових медиків шляхом впровадження симуляційного медичного навчання» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Odessa, 8-13 september 2015.
 45. Носенко В.М., Артьоменко В.В. «Новітні симуляційні методи у підвищенні ефективності післядипломного навчання анестезіологів» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 8-13 вересня 2015.
 46. Лефтеров В.О., Артьоменко В.В. «Оптимізація першої медичної допомоги в умовах бойових дій та надзвичайних станів з використанням симуляційних тренінгів для військових та рятівників» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 8-13 вересня 2015.
 47. Артьоменко В.В., Єгоренко О.С., Новіков Д.А. «Роль симуляційних тренінгів у підвищенні професійної компетенції у наданні невідкладної допомоги лікарями загальної практики» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Одеса, 8-13 вересня 2015.
 48. Носенко В.М., Артьоменко В.В., Шандра М.В. Повышение требований к профессиональной компетенции медицинских работников путём усовершенствования организации практически-ориентированных методик переподготовки врачей / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 49. Берлінська Л.І., Носенко В.М., Новіков Д.А. Віртуальна операційна — інноваційний підхід в підготовці сучасного лікаря-хірурга / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 50. Новіков Д.А., Єгоренко О.С., Берлінська Л.І. Симуляційне медичне навчання як аспект професійного зростання лікарів загальної практики / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 51. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Берлінська Л.І. Практична підготовка сучасного лікаря. Імплементація симуляційних тренінгових центрів в освітню практику. / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 52. Єгоренко О.С., Семченко С.С., Новіков Д.А. Впровадження інноваційних технологій в освоєнні інвазивних маніпуляцій. / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 53. Семченко С.С., Новіков Д.А., Караконстантин Д.Ф. Симуляційний сценарій в педіатрії. Ключові аспекти створення та апробації. / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 54. Караконстантин Д.Ф., Єгоренко О.С., Семченко С.С. Модернізація системи навчання військових медиків шляхом використання симуляційних технологій / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.