ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Факультети університету. >> Міжнародний факультет.

В 1946 році в Одеський медичний інститут (назва того часу) вступив перший іноземний студент – громадянин Корейської Народної Демократичної Республіки Чан Кім Су.

В цілому, в історії навчання іноземних громадян в Одеському національному медичному університеті можна виділити три етапи. Перший – з 1946р. до 1961р. – підготовка лікарів для країн народної демократії, другий – з 1961р. до 1991р. – підготовка лікарських кадрів переважно для країн Азії, Африки та Латинської Америки; третій – з 1991р. до цього часу. Це період навчання на контрактних засадах всіх бажаючих іноземних громадян, в тому числі громадян СНД.

На першому етапі підготовка фахівців здійснювалась на основі міждержавних договорів, на другому – на основі міжурядових, міжпартійних узгодженостей та зв’язків між громадськими організаціями та профспілками, третій етап пов’язаний із розпадом СРСР та неможливістю країн СНД виконувати колишні домовленості.

Поява на першому етапі небагаточисельних студентів з європейських країн практично не змінила організаційну структуру навчального процесу. Іноземні студенти вливались до існуючих груп і навчались разом з радянськими студентами.

Поява студентів з країн Азії, Африки та Латинської Америки привела до значних змін в системі навчання іноземних студентів, тому в 1964р. в інституті створюється деканат по роботі з іноземними студентами та кафедра російської мови (1969р.).

В 1979р. в інституті було введено посаду проректора з міжнародних зв’язків.

З 1990р. на факультеті проводиться підготовка випускників – ноземних громадян в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі. Цього ж року розпочали роботу курси підвищення кваліфікації для іноземних громадян.

В 1992 році відкрито підготовче відділення для іноземних громадян, де слухачі проходять підготовку з російської та української мови, покращують базову підготовку з фізики, хімії, біології.

Після успішної здачі випускних іспитів слухачі підготовчого відділення отримують державний сертифікат і можуть бути зараховані на перший курс вибраної спеціальності Одеського національного медичного університету або іншого вищого навчального закладу України.

З 1996 р. в університеті, першому в Україні, відкрита підготовка лікарів англійською, а пізніше фрацузькою мовами навчання.

Іноземні громадяни отримують знання та навички з найновіших медичних технологій: ендоскопічної, лапароскопічної, щелепно-лицьової, пластичної хірургії, трансплантології, тканинної терапії, імплантології та ін.

Пріоритетним завданням університету на сучасному етапі є розширення прямих зв’язків із зарубіжними країнами на основі взаємних договорів, яке направлено на подальшу інтеграцію в європейські та всесвітні медичні структури з метою вивчення найкращого досвіду в області медичної освіти і розвитку наукових досліджень.

З 1946 року на факультеті отримали освіту більше 7 тисяч іноземних громадян з 58 країн світу. Багато випускників університету стали провідними фахівцями, керівниками лікувальних закладів, регіональних служб, навчальних закладів.

На сьогоднішній час в університеті навчається більше ніж 1000 іноземних громадян, що мають можливість користуватись високоякісними та сучасними інформаційними послугами нової електронної студентської бібліотеки, навчатись за підручниками, що написані професорами університету та надруковані у видавництві ОНМедУ. Продовжуючи традиції виховної роботи з іноземними студентами, в ОНМедУ діє комплексний підхід до організації навчання й інтернаціонального виховання всебічно розвиненої особистості, що має за мету створення доброзичливої атмосфери, гарних умов для навчання та всебічне та взаємо збагачуюче ознайомлення з нашими країнами, їх історією та культурою.

Нинішня виховна робота з іноземними студентами була неодноразово визначена Почесними грамотами Управління молодіжною політикою, Управління європейської інтеграції Одеської міської ради, дипломами Управління у справах національностей і релігій Одеської обласної державної адміністрації, а також представниками дипломатичних корпусів різних країн.

Горячев Павло Іліодорович

Декан факультету Горячев Павло Іліодорович

Телефон довіри: +38(048) 728-54-36

Заступники декана:

  • Кукушкін В.Н
  • Розуменко А.О
  • Бурячківський Е. С.
  • Головчук В. Т.
  • Бурдін І. Є.
  • Сметюк О.О
  • Опря Е.В
  • Гончаренко О.В
  • Ленковська В.В

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.