ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ

З 2016-2017 навчального року в Одеському національному медичному університеті планується розпочати підготовку офіцерів запасу. За додатковою інформацією звертатися до начальника кафедри медицини катастроф та військової медицини Одеського національного медичного університету, к.мед.н., доцента Майданюка Володимира Павловича. Тел. 048-722-72-59

Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби у 2017/2018 начальному році

Історична довідка

кафедри медицини катастроф та військової медицини Одеського національного медичного університету

Вперше в історії Одеського медичного інституту в вересні 1933 року відкривається спеціальна кафедра військово–медичної освіти студентів, яка мала назву - кафедра спеціальної підготовки, з квітня 1944 року – кафедра військово-медичної підготовки. Головним напрямком діяльності військової кафедри було глибоке вивчення досвіду організації медичного забезпечення бойових дій сухопутних військ, впровадження в учбовий процес перевіреної у ході війни системи етапного лікування поранених та хворих з евакуацією за призначенням; наукова робота кафедри була повязана з лікуванням ран, дослідженням етіопатогенезу травматичного шоку.

З квітня 1963 року кафедру перейменовано на Військово-морську кафедру Одеського медичного інституту, що було пов’язано з якісним перетворенням Військово-морського флоту під впливом науково-технічної революції, а саме: впровадженням ракетно-ядерної зброї у підводні системи стратегічного призначення; озброєнням флоту океанською авіацією дальньої дії; впровадженням в Військово-морський флот корабельних авіаційних бойових засобів.

На кафедрі було створено: цикл організації і тактики медичної служби Військово-морського флоту; цикл військової токсикології, радіології та медичного захисту від зброї масового ураження; курс медичної служби цивільного захисту.

Наказом Ректора Одеського національного медичного університету згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 143 від 25.03.2015 року «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України № 514/633/989 від 29.09.2015 р. «Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів» відкрито кафедру медицини катастроф та військової медицини Одеського національного медичного університету.

Основним завданням кафедри є підготовка офіцерів медичної служби запасу з метою забезпечення Збройних Сил України, Військово - Морських Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю висококваліфікованих військових лікарів для виконання військового обов’язку в запасі, служби у військовому резерві, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України, Військово - Морських Сил України та в інших військових формуваннях.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.