ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.

ПЛАН РОБОТИ
Студентської Ради
Одеського національного медичного університету
на 2016/17 навчальний рік


з/п
Заходи
Термін
виконання
Відповідальні
за виконання
1
2
3
4
Комісія з навчально-виховної роботи
1.
Засідання комісії з навчально-виховної роботи
Щомісячно та
за необхідністю
Голова комісії
2.
Контроль поточної успішності та відвідування занять студентами
Щотижня
Керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп
3.
Засідання голови комісії та керівників навчальних відділів факультетів зі старостами груп факультетів
Щомісячно та
за вимогою
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп
4.
Інформаційна робота зі студентами (особлива увага першокурсникам) з питань організації навчального процесу в університеті
У перші місяці нового навч. року та за необхідністю
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів
5.
Включення семінарів Студентської Ради з питань організації навчального процесу в ОНМедУ та роботи усіх структурних підрозділів університету до графіку занять або семінарів деканів на початку навчального року
Вересень 2016 р.
Голова студради,
студентські декани,
голови комісій
6.
Допомога в підготовці студентів 3, 6 курсу до ліцензійних іспитів КРОК-1, 2
Протягом року
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів
7.
Проведення тренувальних «пробних» КРОКів з виявленням груп «ризику»
Березень-червень 2017 р.
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів
8.
Робота зі студентами щодо збереження та оновлення учбово-методичного та демонстраційного фонду університету
Постійно
Всі представники Студради ОНМедУ
9.
Спільна робота з кураторами груп 1-3 курсів
Щомісячно
Голова студради, голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп
10.
Допомога студентам, які цього потребують, у навчанні
Протягом року
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів
11.
Підтримка студентів, які навчаються відмінно і добре. Клопотання перед адміністрацією щодо морального та матеріального заохочення
Наприкінці
семестру
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів
12.
Контроль за дотриманням студентами учбової дисципліни, деонтологічних норм, «Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в ОНМедУ», «Правил внутрішнього розпорядку університету», “Концепції з патріотично-виховної роботи” та інших нормативно-правових документів
Протягом року
Всі представники Студради ОНМедУ, старости груп
13.
Проведення конкурсу «Кращий студент року»
Травень 2017 р.
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп
14.
Організація та проведення брейн-рингу для студентів 1-3 курсів усіх факультетів
Листопад 2016 р.
та лютий 2017 р.
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп
15.
Допомога у проведенні Дня відкритих дверей в ОНМедУ
За графіком університету
Студентські декани, голови комісій студради
1
2
3
4
Комісія з науково-дослідної роботи
16.
Засідання комісії з науково-дослідної роботи
Щомісячно та
за необхідністю
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
17.
Участь у засіданнях Ради Студентського Наукового Товариства ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
18.
Залучення студентів молодших курсів до участі у науково-дослідній роботі кафедр ОНМедУ
Постійно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
19.
Інформування студентів про науково-практичні заходи, наукові форуми та конференції
Постійно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
20.
Оновлення інформаційних стендів СНТ
Постійно
Голова комісії, представники СНТ
21.
Залучення студентів до участі у науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Молодь-медицині майбутнього», наукових форумах України та зарубіжжя
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
22.
Допомога в організації щорічної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь-медицині майбутнього»
Березень-квітень 2017 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
23.
Допомога в організації та проведенні наукових форумів в університеті
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
24.
Залучення студентів до участі у конкурсах на найкращу наукову роботу, стипендіальних програмах «Завтра.UA», фонду Віктора Пінчука, фонду Івана Пулюя та ін.
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
25.
Проведення роз’яснювальної роботи серед студентів про участь у всеукраїнських та міжнародних грантах, наукових програмах
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
26.
Ініціація та допомога у проведенні тематичних круглих столів на кафедрах ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
27.
Ініціація та допомога у проведенні майстер-класів досвідченими викладачами і науковими співробітниками щодо поліпшення якості написання студентами наукових робіт
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
28.
Участь студентів-науковців у інформаційних заходах серед молоді стосовно профілактики розповсюджених захворювань
Постійно
Голова комісії
29.
Проведення лекцій для похилих людей в «Університеті третього віку» (у співпраці з Управлінням соцполітики Одеської міської Ради)
Згідно графіку
Голова комісії
30.
Залучення студентів до українсько-польської навчальної програми «Еразмус»
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ
Комісія з соціально-побутової роботи
31.
Засідання комісії з соціально-побутової роботи
Щомісячно та
за необхідністю
Голова комісії
32.
Засідання студентського самоврядування гуртожитків університету та вихователів гуртожитків
Щомісячно та
за необхідністю
Голова студради, голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків
33.
Участь у засіданнях комісії з питань соціальних стипендій, премій та матеріальних допомог студентам, які цього потребують
Щомісячно та за необхідністю
Голова студради ОНМедУ, голова комісії
34.
Сприяння студентам, які потребують допомоги у зв’язку з тяжким матеріальним станом, хворобою та ін., в т.ч. клопотання перед профкомом студентів, адміністрацією університету в наданні їм фінансової допомоги
Постійно
Голова студради, голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
35.
Контроль за дотриманням студентами ОНМедУ «Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в ОНМедУ» та «Правил внутрішнього розпорядку університету». Контроль за виконанням заборони тютюнопаління на території ОНМедУ. Проведення бесід із правопорушниками, а також профілактичних бесід з 1 курсом усіх факультетів на початку навчального року.
Постійно
Всі представники студради ОНМедУ, старости груп, курсів
36.
Робота студентського самоврядування гуртожитків університету з обранням старост гуртожитків та старост поверхів
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
37.
Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами в гуртожитках і контроль щодо дотримання правил проживання згідно Договору найма житлового приміщення
Постійно
Голова комісії, студрада гуртожитку
38.
Вирішення проблемних питань у гуртожитках серед студентів, допомога вихователю гуртожитку, коменданту та черговому
Постійно
Старости гуртожитків, поверхів, голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
39.
Співпраця старост поверхів з кураторами поверхів та старостою гуртожитку
Постійно
Студрада гуртожитку, голова комісії
40.
Проведення анкетування серед студентів, які живуть у гуртожитках, з приводу умов проживання, проблем, та винесення результатів на обговорення Студентської ради ОНМедУ
Січень 2017 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
41.
Проведення конкурсу на кращі: кімнату, поверх, гуртожиток
Лютий 2017 р.
Голова комісії, старости гуртожитків, поверхів, керівники відповідних відділів студрад факультетів
42.
Організація та проведення у гуртожитках заходів щодо профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом (ЗПСШ)
Щомісячно
Керівники відповідних відділів студрад факультетів
43.
Організація та проведення у гуртожитках заходів щодо профілактики захворювань, які передаються повітряним та контактним шляхами
Щомісячно
Керівники відповідних відділів студрад факультетів
44.
Контроль за дотриманням порядку та прибиранням на закріплених за факультетами кафедрах
Щомісячно
Керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости груп
45.
Контроль за дотриманням порядку на поверхах гуртожитку, у блоках та кімнатах
Постійно
Старости гуртожитків, поверхів
46.
Контроль за дотриманням порядку в аудиторіях ОНМедУ
Постійно
Всі представники студради
47.
Організація та проведення суботників біля пам’ятника «Скорботній матері», Херсонському сквері, Меморіалі Великої Вітчизняної Війни (ВВВ)
За графіком
Керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости
48.
Організація та проведення суботників на території спортивно-оздоровчого табору «Медик» у рамках підготовки до медично-патріотичних змагань «Спортивний Шпиталь»
Вересень 2016 -березень 2017 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости
49.
Організація снігоприбиральної бригади для допомоги на території університету під час сильних заметів
Грудень-лютий
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости
50.
Участь та допомога у заселенні студентів до гуртожитків університету спільно з комендантами гуртожитків
Серпень-вересень 2016 р. та протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
51.
Організація поселення студентів інших ВУЗів на момент проведення олімпіад та конференцій в університеті
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків
52.
Організація та проведення Дня навколишнього середовища
Квітень 2017 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
53.
Контроль за проходженням літньої трудової практики студентами 1-2 курсу на кафедрах та в гуртожитках університету.
Червень-липень 2017 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків та поверхів
54.
Засідання студентського самоврядування гуртожитків університету та вихователів гуртожитків щодо виборів старост гуртожитків та старост поверхів
Вересень 2016 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків та поверхів
Комісія з організаційно-санітарно-просвітницької роботи
55.
Засідання комісії з організаційно-санітарно-просвітницької роботи
Щомісячно та за
необхідністю
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
56.
Набір студентів до загону «Милосердя»
Постійно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости
57.
Набір студентів до загону «Майбутнє»
Постійно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости
58.
Налагодження тісної співпраці з відділом соціальної допомоги облдержадміністрації та Приморською ветеранською організацією м. Одеси
Листопад 2016 р.
Голова комісії
59.
Оновлення бази студентів-волонтерів для полегшення їх інформування
Вересень 2016 р.
Керівники відповідних відділів студрад факультетів
60.
Удосконалення та створення форм звітів студентів волонтерів (фото-звіт, звіт та письмове підтвердження)
Жовтень 2016 р.
Голова комісії
61.
Узгодження роботи з кафедрами, що здійснюють курацію дитячих будинків, притулків, інтернатів м. Одеси
Вересень 2016 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
62.
Створення бази студентів-донорів для допомоги їм в відпрацюванні занять по поважній причині
Листопад 2016 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
63.
Звіт голові комісії з приводу 3-х основних напрямків роботи комісії
Щомісяця, за потребою і вимогами
Керівники відповідних відділів студрад факультетів
64.
Співпраця з благодійними фондами та громадськими організаціями
Протягом року
Голова комісії, голова студради
65.
Проведення проекту «Профорієнтація» для школярів 7-11 класів усіх шкіл м. Одеси
березень 2017-червень 2017 р.
Голова комісії, студрада медичного факультету № 4 та фармацевтичного факультету
66.
Поглиблення стосунків з клінікою, дружньою до молоді, навчання студентів ОНМедУ навичкам викладання інформації стосовно профілактики ЗПСШ серед студентів і старшокласників
Серпень 2016, та протягом року
Голова студради, голова комісії
67.
Розширення кола спілкування з благодійними фондами та громадськими організаціями міста Одеси
Протягом року
Голова студради, голова комісії
68.
Організація і проведення Днів захисту та боротьби з хворобами, розподіл відповідальних за факультетами та відповідними кафедрами
Листопад 2016-червень 2017 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
69.
День боротьби з цукровим діабетом
13-14 листопада 2016 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
70.
День боротьби з ВІЛ/СНІДом
1 грудня 2016 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
71.
День інваліда
3 грудня 2016 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
72.
День боротьби з корупцією (анкетування)
Грудень 2016 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
73.
Міжнародний день боротьби з онкопатологією
4 лютого 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
74.
Всесвітній день імунітету
1 березня 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
75.
Всесвітній день боротьби з туберкульозом
24 березня 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
76.
Всесвітній день боротьби з аутизмом
2-3 квітня 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
77.
День здоров’я
7 квітня 2017р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
78.
Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією
13-14 травня
2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
79.
Всесвітній день лежебок (тунеядства). Боротьба з гіподинамією.
Травень 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
80.
День боротьби з меланомою, день боротьби з раком шийки матки
Травень 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
81.
Всесвітній день без тютюну
31 травня 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
82.
День захисту дітей
1 червня 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
83.
Всесвітній день донора крові
14 червня 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
84.
День боротьби з наркоманією
24-26 червня
2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
85.
Міжнародний день боротьби з гепатитом
28 червня 2017 р.
Голова комісії і керівники відділів факультетів
86.
Проведення курсів Першої невідкладної медичної допомоги для школярів 7-11 класів та для студентів ВНЗ м. Одеси
Протягом року
Всі підрозділи студради університету
87.
Проведення санітарно-просвітницьких лекцій з питань здорового способу життя, профілактики та лікування соціальних захворювань серед студентів та школярів м. Одеси.
Протягом року
Голова комісії і керівники відділів факультетів
88.
Створення бази даних – лекційних занять для студентів, школярів та пенсіонерів за підтримки відповідних кафедр
Протягом року
Голова комісії, голова студради
89.
Проведення лекцій для пенсіонерів в Університеті третього віку (Управління соцполітики Міської Ради).
Протягом року
Голова комісії, голова студради
90.
Організація та впровадження соцпроекту «Лікарня для ведмежат», що направлений на подолання психологічного бар’єру хворої дитини перед страхом лікування.
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
91.
Популяризація донорства крові серед студентів ОНМедУ та інших ВНЗ м. Одеси
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
92.
Реалізація Всеукраїнського проекту «Медичний волонтер»
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, студентський декан медичного факультету № 3
93.
Реалізація ідейного проекту «Психологічний волонтер». Надання допомоги дітям, хворим на аутизм та постраждалим у надзвичайних ситуаціях (після травм, бойових дій та ін.).
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
94.
Участь у загальноміському проекті «Місяць добрих справ»
Березень-квітень 2016 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
Комісія зі спортивно-оздоровчої роботи
95.
Засідання комісії зі спортивно-оздоровчої роботи
Щомісячно та за
необхідністю
Голова комісії
96.
Розповсюдження інформації про наявність гуртків та спортивних секцій в ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
97.
Залучення студентів до спортивних тренувань. Відкриття нових секцій та гуртків.
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів,
98.
Залучення першокурсників до участі в спортивних змаганнях та тренуваннях у складі збірних команд ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
99.
Організація спортивно-оздоровчих заходів, турнірів, змагань для студентів
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
100.
Створення бази даних спортсменів ОНМедУ та досягнень (копії нагород)
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
101.
Звіти по проведеним спортивним змаганням серед студентів
Щомісячно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
102.
Організація та проведення Дня здоров’я
Квітень 2016 р.
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
103.
Участь у Днях боротьби з хворобами відповідно графіка організаційно-санітарно-просвітницької комісії студради ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії, керівники відділів студрад факультетів
104.
Залучення студентів-спортсменів в якості медичного супроводу до участі у змаганнях міста та області
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
105.
Організація та проведення медично-патріотичних ігор «Спортивний Шпиталь» у форматі міжфакультетських змагань
Жовтень-листопад 2016 р. та
Березень-квітень 2017 р.
Голова студради, голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости
106.
Сприяння розповсюдженню та впровадженню спортивного туризму серед студентів-медиків
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
107.
Популяризація спортивного та здорового способу життя шляхом проведення соціальних акцій.
Організація та проведення акцій проти тютюнопаління, зловживання алкогольними напоями та наркотиками.
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
108.
Оновлення бази даних спортсменів
Оновлення музею. Реконструювання бази даних у картотеку.
Протягом року
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
Комісія з культурно-масової роботи
109.
Засідання комісії з культурно-масової роботи
Щомісячно та за
необхідністю
Голова комісії
110.
Залучення студентів до художньої самодіяльності
Постійно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA»
111.
Організація та проведення на рівні ОНМедУ заходів національно-патріотичного спрямування
Постійно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA»
112.
Рекламування центру студентської творчості «VITA» та тісна співпраця, заохочення студентів до творчої діяльності
Постійно
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів
113.
Допомога у організації та проведенні Днів факультетів
Листопад 2016-червень 2017 р.
Всі структури студради університету, ЦТ «VITA»
114.
Організація та проведення конкурсу на кращий відео-ролик про ОНМедУ
Вересень-грудень 2016 р.
Голова студради, голова комісії
115.
Допомога в організації та проведенні художніх виставок, в тому числі фотовиставок, творчих робіт студентів-медиків
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
116.
Створення та друкування «Літературного альманаху» (збірник творчості студентів-медиків)
Листопад 2016 -січень 2017 р.
Голова студради, вся комісія, голова інформаційної комісії
117.
Організація та проведення “Дня студента”
Листопад 2016 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA»
118.
Організація та проведення “Новорічного святкового вечору”
24 грудня 2016 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA»
119.
Організація та проведення міжнародного “Дня студенту”
Січень 2017 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
120.
Організація та проведення “Дня стоматолога”
9 лютого 2017 р.
Голова студради, голова комісії, голова студради стоматологічного факультету
121.
Організація та проведення «Маслянки» для студентів ОНМедУ
18 лютого 2017 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
122.
Організація та проведення “Дня закоханих”
14 лютого 2017 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
123.
Участь в орагнізації та проведенні творчих та фольклоьорних конкурсів спільно з ЦТ «VІТА»
Протягом року
Всі структури студради університету, ЦТ «VITA»
124.
Участь у міжвузівському проекті «Студвесна-2017»
Березень-квітень 2017 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA»
125.
Організація та проведення Жіночого Свята
Березень 2017 р.
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA»
126.
Організація та проведення заходів до Дня визволення м. Одеса та Дня Перемоги разом з організаційно-санітарно-просвітницькою комісією студради ОНМедУ
Квітень-травень 2017 р.
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA», голова орг.-сан-просвіт. комісії
127.
Організація та проведення флеш-мобів на медичну тематику
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
128.
Організація та проведення творчих вечорів та вечорів відпочинку для студентів та викладачів
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
Комісія з міжнародних та зовнішніх зв’язків
129.
Контроль роботи студентської ради міжнародного факультету
Листопад 2016 -червень 2017 н.р.
Голова студради, голова комісії
130.
Засідання комісії з міжнародної роботи та зовнішніх зв’язків
Щомісячно та
за необхідністю
Голова комісії
131.
Допомога іноземним студентам (адаптація у ВНЗ, в країні)
Протягом року
Голова комісії, Студрада ОНМедУ
132.
Налагодити роботу з Асоціацією іноземних студентських земляцтв
Листопад 2016 -січень 2017р.
Голова комісії
133.
Налагодження роботи з усіма ССВ Одеси, України
Протягом року
Голова комісії
134.
Запуск проекту «Конференція на Батьківщині»
Протягом року
Голова комісії, голова наукової комісії, керівники відділів студрад факультетів
135.
Організація та проведення днів культур Світу
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
136.
Організація та проведення семінарів та ознайомчих екскурсій для студентів міжнародного факультету
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
137.
Організація та проведення семінарів та ознайомчих екскурсій для студентів інших ВНЗ
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
138.
Налагодження роботи з UMSA (Всеукраїнська асоціація студентів-медиків) та проведення спільних проектів
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
139.
Організація поїздок з обміну та підвищення рівня знань для вітчизняних студентів за кордон
Протягом року
Голова комісії
140.
Залучення студентів до українсько-польської навчальної програми «Еразмус» спільно з СНТ ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії, керівники відділів студрад факультетів, представники СНТ
Комісія з інформаційної роботи
141.
Засідання комісії з інформаційної роботи
Щомісячно та
за необхідністю
Голова комісії
142.
Налагодити внутрішній зв'язок ССВ ОНМедУ, ради, комісій, факультетів, факультетського самоврядування, контроль ведення документації
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
143.
Створення груп комісій, факультетів, студради у соціальних мережах Інтернету
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
144.
Відстеження та висвітлення всіх подій в ОНМедУ, Одесі, Україні, Світі
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
145.
Розробка анкет та проведення анкетування (соціального обстеження) студентів
Протягом року
Голова інформаційної комісії
146.
Інформування студентів про події студентського життя у соціальних мережах (групи в контакті «Подслушано», «ОНМедУ» та ін.)
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
147.
Розробка та оновлення інформаційних матеріалів (сайтів, стендів), і зокрема створення стенда ССВ ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії
148.
Проведення кінопоказів на різноманітну тематику для студентів ОНМедУ
Протягом року
Голова комісії
149.
Проведення засідань та творчих вечорів літературного клубу ОНМедУ «Altrum Verbum»
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
150.
Написання та публікація статей про життя студентів
Протягом року
Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів
151.
Затвердження відповідальних за оновлення інформації на стенді університету
Протягом року
Голова комісії
152.
Представлення студради на сайті університету www.odmu.edu.ua
Вересень 2016 та протягом всього року
Голова комісії
153.
Розповсюдження серед студентів усіх курсів та факультетів нашивок на халати з емблемою університету
Вересень-листопад 2016 р.
Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів
Загальні питання
154.
Організація зустрічей голів комісій з відповідними адміністративними одиницями ОНМедУ для узгодження та корекції питань роботи студентської ради
Щомісяця
Голова студради
ОНМедУ
155.
Організація зустрічі студради ОНМедУ з ректором ОНМедУ
Один раз на семестр
Голова студради
ОНМедУ
156.
Впровадження символіки в документацію студрад факультетів
Жовтень-листопад 2016 р.
Студради факультетів
157.
Організація зустрічі студради ОНМедУ з деканами факультетів
Щомісяця
Голова студради
ОНМедУ
158.
Створення планів роботи по комісіям та факультетам
Кінець вересня 2016 р.
Голови студрад факультетів, керівники комісій
159.
Підготовка звіту роботи
Щоквартально, в кінці семестру, в кінці року
Голова студради, студентські декани, керівники комісій
160.
Співпраця з клубом «Юний медик»
Постійно
Голова студради
161.
Представлення ОНМедУ в Студентській координаційній раді Одеської області. Налагодження дружніх відносин з ВНЗ м. Одеси.
Постійно
Голова студради
162.
Представлення ОНМедУ в Раді лідерів студентського самоврядування при МОЗ України
Постійно
Голова студради
163.
Представлення ОНМедУ у Всеукраїнській Раді студентського самоврядування при МОН України
Постійно
Голова студради
164.
Представлення ОНМедУ в Українській асоціації студентського самоврядування
Постійно
Голова студради
165.
Робота у комісії з питань охорони здоров’я Молодіжної Ради при Одеському міському голові (реалізація спільних загальноміських проектів)
Протягом року
Голова студради
166.
Співпраця та поглиблення стосунків з Міжнародним комітетом товариства Червоного Хреста України
Постійно
Голова студради
167.
Співпраця з Департаментом охорони здоров’я Одеської міської Ради. Організація круглих столів. Участь у днях відкритих дверей
Згідно графіку
Голова студради
О.О. АнгелуцоваГолова Студентської Ради ОНМедУ

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.