ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Наукова робота. >> Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.


Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених
1. Положення про Раду студентського наукового товариства Одеського національного медичного університету.
2. Конференції.
3. Семінари.
4. Круглі столи.
5. Наукові турніри.


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), присвячена 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена.

Рада Студентського наукового товариства (СНТ) і Рада Товариства молодих вчених (ТМВ) Одеського національного медичного університету запрошують студентів та молодих вчених прийняти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), присвяченій 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена. Конференція відбудеться на базі університету 27-28 квітня 2017 р. Більш детальна інформація в інформаційному листі:
Інформаційний лист 2017 (Англійскою)
Інформаційний лист 2017 (Українською)
Інформаційний лист 2017 (Російською)
Інформаційний лист 2017 (ОНМедУ)Студентське наукове товариство (СНТ) та Товариство молодих вчених (ТМВ) дають можливість студентам та молодим вченим зробити перші кроки у світ наукового пошуку, взяти участь в експериментальних та клінічних дослідженнях, отримати навички роботи з науковою літературою, опублікувати та доповісти матеріали власних досліджень, бути в курсі останніх наукових подій, писати та захищати дисертаційні роботи на сучасному світовому рівні.

Юшковська Ольга ГеннадіївнаНауковий керівник
Ради Студентського наукового товариства та
Ради Товариства молодих вчених

Юшковська Ольга Геннадіївна


Завідувачка кафедри фізичної реабілітації,
спортивної медицини,
фізичного виховання і валеології,
доктор медичних наук, професор.

На кафедрах ОНМедУ працюють 62 студентських наукових гуртки, які охоплюють понад 776 студентів.

Рада СНТ проводить: не менш ніж два рази на місяць організаційні засідання, щомісяця засідання старост наукових гуртків кафедр, тематичні круглі столи на кафедрах з найактуальніших питань сучасної медицини; регулярне інформування всіх кафедр та членів СНТ про планові наукові заходи (конференції, олімпіади, конкурси, тощо), що проводяться в університеті та за його межами, організацію міжкафедральних наукових студентських заходів; організацію та проведення на базі ОНМедУ щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для молодих вчених і студентів), збір та підготовка до друку наукових матеріалів до цієї конференції, взаємодію з іншими молодіжними громадськими організаціями міста Одеси, області, України та ін

СКЛАД РАДИ ТМВ УНІВЕРСИТЕТУ на 2016-2017 навч.р.

Петренко Олександр Олександрович

ГОЛОВА ТМВ:

 • Петренко Олександр Олександрович – студент 6-го курсу, медичний факультет №2

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ТМВ:

 • Філоненко Олена В’ячеславівна – асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології..

  ЧЛЕНИ РАДИ ТМВ:

 • Кравець Костянтин Володимирович – магістрант кафедри хірургії №1 з курсом післядипломної освіти.
 • Осадчук Аліна Миколаївна – аспірант кафедри отоларингології.
 • Амосова Олена Володимирівна – асистент кафедри клінічної імунології, генетики та медичної біології.
 • Глухов Віктор Володимирович – лікар акушер-гінеколог, закінчив клінординатуру в 2011р.
 • Богдан Юліанія Михайлівна – магістрант кафедри офтальмології
 • Чобан Юлія Іванівна – лікар-інтерн кафедри інфекційних хвороб
 • Пирогов Вадим В’ячеславович– студент 6-го курсу, медичний факультет №2
 • Вініченко Марина Олегівна – студентка 5-го курсу, стоматологічного факультету
 • Мариогло Яна Олександрівна – студентка 6-го курсу, медичного факультету №1
 • Руснак Сергій Володимирович – студент 6-го курсу, медичного факультету №3
 • Черненко Іван Володимирович – студент 6-го курсу, медичного факультету №2
 • Кіслєва Наталія Володимирівна – студентка 6-го курсу, медичного факультету №2
 • Маланченко Ірина Леонідівна – студентка 6-го курсу, медичного факультету №2
 • Неклюдова Анастасія Сергіївна – студентка 6-го курсу, медичного факультету №2
 • Крижановська Ірина Станіславівна – студентка 6-го курсу, медичного факультету №1
 • Шанигін Антон Вікторович – студент 6-го курсу, медичного факультету №1

  СКЛАД РАДИ СНТ УНІВЕРСИТЕТУ на 2016-2017 навч.р.

  Миронов Олександр Олександрович

  ГОЛОВА СНТ:

 • Миронов Олександр Олександрович – 9 гр., 5 курс (кафедра неврології)

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ СНТ:

 • Наговіцин Олександр Павлович – 23 гр., 4 курс (кафедра травматології та ортопедії)

  СКЛАД СНТ на 2016-2017 н.р.


  МФ№1
 • Бабенко Наталія Вікторівна – 2 гр., 4 курс (кафедра психіатрії та наркології);
 • Тарасов Євген Васильович– 2 гр., 4 курс (кафедра мікробіології, вірусології та імунології);
 • Кізима Антон Володимирович – 3 гр. 3 курс (кафедра травматології та ортопедії);
 • Мариновська Ірина Володимирівна – 6 гр., 3 курс (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії);

  МФ№2
 • Алавацька Тетяна Василівна – 9 гр., 5 курс (кафедра внутрішніх хвороб №1 з курсом серцево-судинної патології);
 • Каплун Анастасія Вадимівна – 12 гр., 3 курс (кафедра патологічної анатомії з секційним курсом);
 • Кіржнер Міхаель – 14 гр., 3 курс (кафедра фізіології);
 • Зонаріс Маргарита Володимирівна – 12 гр., 3 курс (кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології);
 • М’ястківська Іванна Вікторівна – 12 гр., 4 курс (кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології);
 • Юшковська Анна Володимирівна – 10 гр., 2 курс (кафедра спортивної медицини, реабілітації та валеології);
 • Хакім Каріна Мірвайсівна – 15 гр. 3 курс (кафедра патологічної анатомії з секційним курсом);
 • Іщенко Володимир Сергійович – 8 гр., 5 курс (кафедра хірургії №2 з курсом дитячої хірургії);
 • Іванюк Аліна Вікторівна – 14гр., 4 курс (кафедра неврології);

  МФ№3

 • Бойченко Андрій В’ячеславович – 24 гр., 4 курс (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії);
 • Заровна Галина Олександрівна – 20 гр., 4 курс (кафедра клінічної імунології, генетики та медичної біології);
 • Пирогова Анастасія Серігіївна – 12 гр., 5 курс (кафедра педіатрії №2);
  МФ№4
 • Шпичка Анастасія Олександрівна – 1 гр., 3 курс (кафедра фармацевтичної хімії).
 • FOR FOREIGN CITIZENS
  To attention of foreign citizens!.
  Important Information.
  Fee and representatives information.
  Rector.
  International faculty.
  University clinic.
  University Dental Clinic.
  Electronic library.
  Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
  Соntact us.

  Загальна Інформація
  Історія створення.
  Ректор.
  Адміністрація університету.
  Контактна інформація.
  Закон України "Про вищу освіту".
  Статут.
  Сертифікати якості ISO 9001:2008.
  Колективний договір.
  Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
  Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
  Кошторис на 2017 рік.
  Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
  Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
  Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
  Звіт про виконання умов Контракту ректора.
  Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
  Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
  Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
  Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
  Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

  Діяльність структурних підрозділів
  Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
  Доступ до публічної інформації.
  Річний план державних закупівель на 2017р..
  Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
  Антикорупційна програма.
  Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
  Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
  Положення про науковий відділ.
  Положення про юридичну службу.
  Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
  Музеї університету.
  Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
  Робочі програми.

  Навчальна робота
  Політика ОНМедУ у сфері якості.
  Положення про організацію освітнього процесу.
  Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
  Перелік спеціальностей.
  Ліцензія та Акредитація.
  Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
  Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
  Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
  Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
  Положення про атестацію.
  Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
  Тимчасове положення по рейтинг студентів.
  Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

  Лікувально-профілактична робота
  Перелік клінічних баз.
  Університетська клініка.
  Університетська клініка - навчальна база.
  Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

  Наукова робота
  Спеціалізовані вчені ради.
  Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
  Положення про службу вченого секретаря.
  Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
  Корисна інформація для аспірантів
  та наукових співробітників.

  Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
  Перелік індексцитованих журналів України .
  Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
  Індекс Хірша науковців університету.
  Науковий парк.
  Рішення вченої ради.
  Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
  Майбутні науковці.

  Міжнародні відносини
  Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
  Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
  Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

  Факультети університету
  Медичні факультети.
  Стоматологічний факультет.
  Фармацевтичний факультет.
  Факультет післядипломної освіти.
  Положення про кафедри та факультети.
  Міжнародний факультет.

  Відкриті лекції В.М. Запорожана
  «Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
  «Еволюція моральності».
  «Відкрите серце».
  «Наукові відкриття: критерії добра і зла».
  «Цінності людського життя».
  «Роль врача в современном обществе».
  «Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
  Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
  Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
  Цінності людського життя.
  Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
  "Патент продано!" В.М. Запорожан.
  Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
  Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

  Бібліотека університету
  Положення про бібліотеку ОНМедУ.
  Правила користування бібліотекою.
  Про бібліотеку.
  Електронний каталог.
  Блог бібліотеки .
  Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
  Книгозабезпеченність.
  Контактна інформація.

  Видавнича діяльність
  Газета 'Пульс'.
  Его величество Пациент.
  Наукові журнали з правилами для авторів.
  Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
  Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
  Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
  До відома завідувачів кафедр.
  Наукові журнали.

  Студентам
  Пам’ятка першокурсникам.
  Морально-етичний кодекс.
  Електронна бібліотека — студентам.
  Розміщення кафедр університету.
  Наші таланти.
  Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
  Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
  Перелік навчальних дисциплін.
  Розклад занять.
  Результати КРОК 2.
  Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
  План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
  Положення самоврядування ОНМедУ.
  Тези наукової студентської конференції 2017.
  Програма студентської наукової конференції.
  Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
  Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

  Допомога абiтурiєнтам
  Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
  Правила прийому в 2017 році.
  Інформаційні таблиці-2017.
  Обсяги держзамовлення.
  Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
  Програми вступних випробувань.
  Вартість навчання в 2017 році.
  Розклад вступних іспитів.
  Ліцензія.
  Рішення Приймальної комісії.
  Підготовчі курси.
  Відеоматеріали про університет.
  Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
  Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
  До уваги абітурієнтів!.
  До уваги абітурієнтів та батьків!.