ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Факультети університету. >> Стоматологічний факультет.

Стоматологічний факультет

У 1958 році наказом Міністерства вищої освіти УРСР №904 санітарно-гігієнічний факультет Одеського медичного інституту було реорганізовано в стоматологічний факультет. В наступному 2018 році стоматологічному факультету виповнюється 60 років.

До вересня 1960р. почали функціонувати три спеціальні кафедри: терапевтичної стоматології (зав.кафедри доцент О. І. Марченко), хірургічної стоматології (зав.кафедри професор Г. І. Семенченко), ортопедичної стоматології(зав.кафедри професор В.І. Кулаженко). У 1983 році створена кафедра загальної стоматології, у 1986 р. - кафедра стоматології дитячого віку (зав.кафедри професор М.М. Руденко) і у 2010 р. - кафедра ортодонтії.

Сьогодні стоматологічний факультет нараховує вісім кафедр, шість з яких профільні.


Профільні кафедри:

 • Кафедра терапевтичної стоматології – завідувач кафедри, професор Романова Ю.Г.
 • Кафедра ортопедичної стоматології – завідувач кафедри, доцент Рожко П. Д.
 • Кафедра стоматології дитячого віку – завідувач кафедри, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Дєньга О.В.
 • Кафедра хірургічної стоматології – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Гулюк А.Г.
 • Кафедра ортодонтії - завідувач кафедри, доктор медичних наук, Горохівський В.Н.
 • Кафедра загальної стоматології - завідувач кафедри, професор Шнайдер С.А.

Стоматологічний факультет Одеського національного медичного університету укомплектований кваліфікованими науково-педагогічними кадрами, що мають досвід практичної та педагогічної роботи і повністю, забезпечують потреби навчально-виховного процесу. Навчання студентів проводиться на 42 кафедрах. Потенціал тільки стоматологічних кафедр складається з 14 професорів, д.мед.н., 40 доцентів, 28 кандидатів мед.наук, 19 асистентів. За більше як 50 років існування факультету отримали диплом лікаря — стоматолога близько 8 тисяч осіб, у тому числі іноземні громадяни 30 країн світу. Сьогодні на стоматологічному факультеті навчається понад 650 студентів на бюджетній і контрактній формі навчання.

Рішенням Державної акредитаційної комісії від 17.05.2009 р. (протокол № 77) Одеський національний медичний університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. Ліцензія Державної акредитаційної комісії України надає право на підготовку фахівців за спеціальністю 7.12010005 "Стоматологія" обсягом 175 осіб і 8.12010005 "Стоматологія" – 25 осіб. Основою роботи факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які мають високу фундаментальну, загальномедичну та професійну підготовку. Випускники стоматологічного факультету після закінчення навчання отримують диплом державного зразка про здобуття вищої освіти за спеціальністю "Стоматологія".

Факультет готує лікарів-стоматологів загальної кваліфікації. Для цього він має необхідну клінічну базу, у тому числі власні університетські стоматологічні клініки, які оснащені сучасним обладнанням провідних фірм Європи. Базові знання студенти отримують на теоретичних та клінічних кафедрах протягом першого та другого курсів. Практичні навички і знання студенти отримують на п’ятьох профільних кафедрах протягом наступних трьох курсів. З 2010 року студенти стоматологічного факультету навчаються за кредитно-модульною системою.

Матеріально-технічна база факультету

На стоматологічному факультеті створена матеріально-технічна база, яка забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності "Стоматологія". Клінічні кафедри факультету розташовані у власних університетських клініках і в обласних та міських лікувальних закладах м. Одеси. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на високому рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи вітчизняні і світові досягнення науки. Колектив викладачів факультету постійно проводить роботу з вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю у відповідності до навчальних програм та сучасних вимог, які видані як державною так і англійською мовами. В організації навчально-методичної роботи значна роль належить бібліотеці університету, яка повністю забезпечує студентів навчальною, довідковою та методичної літературою. У оновленій сучасній бібліотеці студенти можуть використовувати не тільки традиційні підручники на паперовому носії, але й електронні підручники. У читальному залі є більше 500 електронних підручників, авторами яких є провідні науковці унівеситету. Крім того, створена база даних у повнотекстовому форматі тих підручників з фундаментальних дисциплін, кількість яких на паперовому носії обмежена в бібліотеці. На базі кафедри ортодонтії створено симуляційний центр, який оснащений сучасним обладнанням, котре дає можливість підготовки не тільки студентів, а й лікарів післядипломної освіти.

Після успішної здачі ліцензованого інтегрованого іспиту “Крок-2” і державного практично-орієнтованого іспиту на п’ятому курсі та отримання диплому лікаря-стоматолога, випускники продовжують навчання в інтернатурі за обраною спеціальністю на кафедрі загальної стоматології.

Найкращі студенти за рекомендацією Вченої ради університету продовжують навчання в аспірантурі, клінічній ординатурі.

Вальда Володимир Володимирович

Декан факультету, доцент., Вальда Володимир Володимирович

Заступники декана

 • Тарасенко Ірина Йосипівна
 • Інспектор — Ликтус Лариса Іванівна

Адреса: 65082 Україна ,м. Одеса, вул. Софіївська, 2.
Контактні телефони: (048) 717-89-19; 728-54-47

Кафедри, підпорядковані стоматологічному факультету

 1. Ортодонтії (зав. кафедри, д.мед.н., Горохівський Володимир Несторович).
 2. Ортопедичної стоматології(зав. кафедри, доц. Рожко Павло Дмитрович).
 3. Терапевтичної стоматології (зав. кафедри, д. мед.н. Романова Ю.Г.).
 4. Хірургічної стоматології (зав. кафедри, проф. Гулюк Анатолій Георгійович).
 5. Стоматології дитячого віку(зав. кафедри, проф. Дєньга Оксана Василівна).
 6. Оториноларингології(зав. кафедри, проф. Пухлік Сергій Михайолович).

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.