ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Факультети університету. >> Стоматологічний факультет.

Стоматологічний факультет

У 1958 році наказом Міністерства вищої освіти УРСР №904 санітарно-гігієнічний факультет Одеського медичного інституту було реорганізовано в стоматологічний факультет.

До вересня 1960р. почали функціонувати три спеціальні кафедри: терапевтичної стоматології (зав.кафедри доцент О. І. Марченко), хірургічної стоматології (зав.кафедри професор Г. І. Семенченко), ортопедичної стоматології(зав.кафедри професор В.І. Кулаженко). У 1983 році створена кафедра загальної стоматології, у 1986 р. - кафедра стоматології дитячого віку (зав.кафедри професор М.М. Руденко) і у 2010 р. - кафедра ортодонтії.

Сьогодні стоматологічний факультет нараховує вісім кафедр, шість з яких профільні.

Профільні кафедри:

 • Кафедра терапевтичної стоматології – завідувач кафедри, доктор медичних наук Романова Ю.Г.
 • Кафедра ортопедичної стоматології – завідувач кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Чулак Л.Д.
 • Кафедра стоматології дитячого віку – завідувач кафедри, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Дєньга О.В. Кафедра хірургічної стоматології – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Гулюк А.Г.
 • Кафедра ортодонтії - завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Мірчук Б.М.
 • Кафедра загальної стоматології - завідувач кафедри, доктор медичних наук Шнайдер С.А.

Стоматологічний факультет Одеського національного медичного університету укомплектований кваліфікованими науково-педагогічними кадрами, що мають досвід практичної та педагогічної роботи і повністю, забезпечують потреби навчально-виховного процесу. Навчання студентів проводиться на 42 кафедрах. Потенціал тільки стоматологічних кафедр складається з 14 професорів, д.мед.н., 40 доцентів, 28 кандидатів мед.наук, 19 асистентів. За більше як 50 років існування факультету отримали диплом лікаря — стоматолога близько 8 тисяч осіб, у тому числі іноземні громадяни 30 країн світу. Сьогодні на стоматологічному факультеті навчається понад 650 студентів на бюджетній і контрактній формі навчання.

Рішенням Державної акредитаційної комісії від 17.05.2009 р. (протокол № 77) Одеський національний медичний університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. Ліцензія Державної акредитаційної комісії України надає право на підготовку фахівців за спеціальністю 7.12010005 "Стоматологія" обсягом 175 осіб і 8.12010005 "Стоматологія" – 25 осіб. Основою роботи факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які мають високу фундаментальну, загальномедичну та професійну підготовку. Випускники стоматологічного факультету після закінчення навчання отримують диплом державного зразка про здобуття вищої освіти за спеціальністю "Стоматологія".

Факультет готує лікарів-стоматологів загальної кваліфікації. Для цього він має необхідну клінічну базу, у тому числі власні університетські стоматологічні клініки, які оснащені сучасним обладнанням провідних фірм Європи. Базові знання студенти отримують на теоретичних та клінічних кафедрах протягом першого та другого курсів. Практичні навички і знання студенти отримують на п’ятьох профільних кафедрах протягом наступних трьох курсів. З 2010 року студенти стоматологічного факультету навчаються за кредитно-модульною системою.

Матеріально-технічна база факультету

На стоматологічному факультеті створена матеріально-технічна база, яка забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності "Стоматологія". Клінічні кафедри факультету розташовані у власних університетських клініках і в обласних та міських лікувальних закладах м. Одеси. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на високому рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи вітчизняні і світові досягнення науки. Колектив викладачів факультету постійно проводить роботу з вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю у відповідності до навчальних програм та сучасних вимог, які видані як державною так і англійською мовами. В організації навчально-методичної роботи значна роль належить бібліотеці університету, яка повністю забезпечує студентів навчальною, довідковою та методичної літературою. У оновленій сучасній бібліотеці студенти можуть використовувати не тільки традиційні підручники на паперовому носії, але й електронні підручники. У читальному залі є більше 500 електронних підручників, авторами яких є провідні науковці унівеситету. Крім того, створена база даних у повнотекстовому форматі тих підручників з фундаментальних дисциплін, кількість яких на паперовому носії обмежена в бібліотеці.

Університетські стоматологічні клініки:

 • Університетська стоматологічна клініка (вул. Мечнікова, 2; головний лікар професор Чулак Л.Д. ) – клінічна база кафедр ортопедичної стоматології, хірургічної стоматології, ортодонтії.
 • Медичний центр дитячого стоматологічного здоров’я (вул. Мечнікова, 32, завідувач Ковшар І.П.) - клінічна база кафедри стоматології дитячого віку і кафедри ортодонтії.
 • Відділення стоматології медичного центру «Університетська клініка» (вул. Тіниста, 8, зав.відділення Кленовська С.В.) – клінічна база кафедри загальної стоматології.

Після успішної здачі ліцензованого інтегрованого іспиту “Крок-2” і державного практично-орієнтованого іспиту на п’ятому курсі та отримання диплому лікаря-стоматолога, випускники продовжують навчання в інтернатурі за обраною спеціальністю на кафедрі загальної стоматології.

Найкращі студенти за рекомендацією Вченої ради університету продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі, клінічній ординатурі.

Вальда Володимир Володимирович

Декан факультету, доцент., Вальда Володимир Володимирович

Заступники декана

 • к.мед.н., доцент Лисий Ігор Станіславович
 • Інспектор — Копосова Лариса Михайлівна

Адреса: 65082 Україна ,м. Одеса, вул. Софіївська, 2.
Контактні телефони: (048) 717-89-19; 728-54-47

Кафедри, підпорядковані стоматологічному факультету

 1. Ортодонтії (зав. кафедри, д.мед.н.,проф. Мірчук Богдан Миколайович).
 2. Ортопедичної стоматології(зав. кафедри, проф. Чулак Леонід Дмитрович).
 3. Терапевтичної стоматології (зав. кафедри, д. мед.н. Романова Ю.Г.).
 4. Хірургічної стоматології (зав. кафедри, проф. Гулюк Анатолій Георгійович).
 5. Стоматології дитячого віку(зав. кафедри, проф. Дєньга Оксана Василівна).
 6. Оториноларингології(зав. кафедри, проф. Пухлік Сергій Михайолович).
 7. Медичний центер дитячого стоматологічного здоровя (директор Ш.П. Ковшар).
 8. Університетська стоматологічна клініка(директор проф. Чулак Леонід Дмитрович).

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2016 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Телефонний довідник.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Звіт ректора ОНМедУ про виконану роботу .
Звіт ректора на загальних зборах трудового колективу.
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2016р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2015 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення щодо визначення індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників Одеського національного медичного університету.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Результати Крок за 2014-2015 н.р..
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Власна університетська клініка "Центр реконструктивної та відновної медицини".
Проекти нормативних документів МОЗ України з реформування медичної галузі.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Наукові журнали.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про антиплагіат.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Міжнародний факультет
Інформація.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку.
Нова студентська бібліотека.
Правила користування бібліотекою.
Аналіз бібліотечного фонду.
Перелік електронних підручників
та навчальних посібників.

Електронна бібліотека — студентам.
Блог бібліотеки.
Електронний каталог.
Моя бібліотека.
Положення про Інституціональний Репозиторій.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Про обмеження місць куріння тютюнових виробів.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Наказ про держзамовлення.
КЛУБ «ЮНИЙ МЕДИК».
День відкритих дверей.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2016 році.
Розклад вступних іспитів.
Акти узгодження спеціальностей.
Відео про університет.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.