ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Факультети університету. >> Фармацевтичний факультет.

Фармацевтичний факультет

Історія становлення фармацевтичної освіти у м. Одесі почалась з 1903 року, коли було засноване фармацевтичне відділення при медичному факультеті Новоросійського імператорського університету. Згодом було відкрито відділення для підготовки хіміків-фармацевтів на базі Вищих жіночих курсів, а у 1921 році було засновано Одеський хіміко-фармацевтичний інститут, який після приєднання до нього Київського фармацевтичного інституту було реорганізовано у Одеський державний фармацевтичний інститут. У 1959 році було прийняте рішення про його переведення до м. Запоріжжя, де згодом на його базі було створено Запорізький державний медичний університет.

З цього часу вищої фармацевтичної освіти на півдні України не існувало майже 50 років доти поки наказом МОЗ України від 28 серпня 2001 року №342 було відновлено фармацевтичний факультет при Одеському державному медичному університеті у складі 4 профільних кафедр, який у 2010 році отримав статус національного.

Зарах фармацевтичний факультет Одеського національного медичного університету є потужним навчальним та науковим центром півдня України. На факультеті навчається більш ніж 1000 українських та іноземних студентів денної та заочної форми навчання, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і спеціаліста та отримують кваліфікацію провізор. До складу фармацевтичного факультету входять п’ять кафедр – кафедра організації та економіки фармації, кафедра фармакогнозії та технології лікарських засобів, кафедра фармацевтичної хімії, кафедра загальної фармації та кафедра іноземних мов. Кафедри фармацевтичного факультету розміщуються у окремому навчальному корпусі, оснащені сучасним обладнанням, яке необхідно для проведення навчальної та наукової роботи.

Співробітництво факультету з державними, недержавними та громадськими фармацевтичними організаціями здійснюється в інтересах підвищення рівня підготовки фахівців та педагогічної майстерності науково-педагогічного складу. Особлива увага приділяється співпраці з аптечними установами та фармацевтичними підприємствами м. Одеса, які є базами виробничої практики для студентів фармацевтичного факультету. Студенти проходять виробничу практику з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу у фармації, фармацевтичного аналізу, клінічної фармації та спеціалізації.

Декан факультету доцент Анісімов Володимир Юрійович

Декан факультету доцент Анісімов Володимир Юрійович


Заступник декана — ас. Ларсон Лариса Миколаївна
Інспектор – провізор Фарафонова Руслана Валеріївна,


Адреса: 65082 Україна ,м. Одеса, вул. Софіївська, 2.
Контактні телефони деканату: (048) 718-53-61

Кафедри, підпорядковані фармацевтичному факультету

  1. Фармацевтичної хімії (зав. кафедри, д.хім.н., проф. Гельмбольдт Володимир Олегович).
  2. Організації та економіки фармації (зав. кафедри, д.фарм.н., доц. Унгурян Ліана Михайлівна)
  3. Фармакогнозії та технології лікарських засобів (зав. кафедри, д.мед.н., проф. Рожковський Ярослав Володимирович)
  4. Загальної фармації (зав. кафедри, д.мед.н., доц. Нікогосян Левон Рубенович)
  5. Іноземних мов (зав. кафедри, к.філол.н., доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна).

Переглянути Фармацевтичний факультет

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.