Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору

5. Обов’язкові вимоги щодо надсилання матеріалів по e-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зібрання та колекції ІРОНМедУ

Recently Added

 • Скиба, В. Я.; Шнайдер, С. А.; Скиба, О. В.; Хромагіна, Л. М.; Седлецька, А. О.; Skyba, V. Ya.; Shnaider, S. A.; Skyba, O. V.; Кhromagina, L. M.; Sedletska, A. O. (2021)
  Червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота є одним із розповсюджених кератозів, але частота його, за даними сучасних дослідників, різна. Так, за даними різних авторів, червоний плоский лишай становить до 35 ...
 • Євчева, А. Ф.; Пухлік, С. М.; Yevcheva, A. F.; Pukhlik, S. M. (2021)
  Діагностика та лікування злоякісних новоутворень шкіри голови і шиї є актуальною проблемою сучасної онкології, тому що спостерігається неухильне зростання цієї патології. При цьому зберігаються пізня діагностика та часті ...
 • Каштальян, М. А.; Квасневський, Є. А.; Квасневський, О. А.; Колотвін, А. О.; Колотвіна, Л. І.; Ільїна-Стогнієнко, В. Ю.; Kashtalyan, M. A.; Kvasnevsky, Ye. A.; Kvasnevsky, O. A.; Kolotvin, A. O.; Kolotvina, L. I.; Ilina-Stohniienko, V. Yu. (2021)
  Сучасна ситуація з перебігом збройного конфлікту на Сході країни характеризується наявністю значної кількості пацієнтів із вогнепальними пораненнями. У запропонованій статті автори узагальнили матеріали, що представлені ...
 • Грубник, В. В.; Грубник, В. В.; Парфентьєв, Р. С.; Grubnik, V. V.; Grubnik, V. V.; Parfentiev, R. S. (2021)
  Метою дослідження було вивчення показань до використання сітчастих імплантатів у пацієнтів з великими грижами стравохідного отвору діафрагми залежно від сили натягу швів. За допомогою цифрового динамометра Walcom Fm-204-50k ...
 • Погоріла, О. П.; Романюк, О. О.; Онікієнко, В. Г.; Слюсаренко, Н. Б.; Швидка, Я. В.; Гаріна, Н. В.; Антропова, Н. В.; Погорелая, О. П.; Романюк, О. А.; Оникиенко, В. Г.; Слюсаренко, Н. Б.; Швидкая, Я. В.; Гарина, Н. В.; Антропова, Н. В. (Харченко Юрій Петрович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб : (до 70-річчя з дня народження) : біобібліографічний покажчик / укладачі : О. П. Погоріла, О. О. Романюк, В. Г. Онікієнко, Н. Б. Слюсаренко, Я. В. Швидка, Н. В. Гаріна, Н. В. Антропова ; передмова : Н. В. Гаріної, О. О. Романюк ; фот. : В. Г. Онікієнко, О. П. Погорілої. – Одеса, 2022. – 51 с. – (Вчені-ювіляри ОНМедУ ; вип. 28)., 2022)
  Біобібліографічний покажчик містить відомості про життєвий і творчий шлях професора Харченка Ю. П., його наукові праці, а також відомості про праці магістрантів і дисертантів, які захищалися під керівництвом вченого. Видання ...

View more