Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору

5. Обов’язкові вимоги щодо надсилання матеріалів по e-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Communities in DSpace

Recently Added

 • Запорожченко, Б. С.; Колодій, В. В.; Запорожченко, М. Б.; Горбунов, А. А.; Муравйов, П. Т.; Зубков, О. Б.; Zaporozhchenko, B. S.; Kolodiy, V. V.; Zaporozhchenko, М. B.; Gorbunov, А. А.; Muraviov, P. T.; Zubkov, O. B. (2014)
  У роботі проаналізовано результати оперативного лікування 62 пацієнток, які перенесли лапароскопічну холецистектомію (ЛХЕ) у поєднанні з лапароскопічною гінекологічною операцією на тлі супутньої серцеволегеневої патології. ...
 • Леус, П. А.; Деньга, О. В.; Калбаев, А. А.; Кисельникова, Л. П.; Манрикян, М. Е.; Нарыков, А. А.; Омельченко, А. В.; Смоляр, Н. И.; Спиней, А. Ф.; Хамадеева, А. М.; Leous, P. A.; Dienha, O. V.; Kalbaev, A. A.; Kiselnikova, L. P.; Manrikyan, M. E.; Narykova, A. A.; Omelchenko, A. V.; Smolyar, N. I.; Spinei, A. F.; Khamadeeva, A. M. (2013)
  Была изучена приемлемость 15 европейских показателей здоровья в оценке стоматологического статуса и связанных факторов риска. По результатам исследования была определена достаточно высокая информативность и специфичность ...
 • Дзензерский, В. А.; Деньга, О. В.; Плаксин, С. В.; Соколовский, И. И.; Соколовская, Л. В.; Дзензерський, В. А.; Деньга, О. В.; Плаксин, С. В.; Соколовський І. І; Соколовська, Л. В.; Dzenzersky, V. А.; Denga, O. V.; Plaksin, S. V.; Sokolovsky, I. I.; Sokolovskaya, L. V. (2010)
  Розроблені методика і пристрій фізіокорекції організму людини з використанням низькоінтенсивного висококогерентного міліметрового випромінювання і магнітного поля спеціальної поляризаційної структури, що дозволяють реалізувати ...
 • Vasylyev, K. K.; Vasylyev, Yu. K. (2014)
  An extensive body of literature is devoted to the life and work of one of the leading hygienists Grigoriy Vitalyevich Khlopin, who was head of the Department of Hygiene at the University of Yuriev (present-day Tartu) in ...
 • Деньга, О. В.; Деньга, А. Э.; Горохивский, В. Н.; Деньга, Э. М.; Дєньга, О. В.; Дєньга, А. Е.; Горохівський, В. Н.; Дєньга, Е. М.; Denga, O. V.; Denga, A. E.; Gorohivsky, V. N.; Denga, E. M. (2013)
  Инфильтрационная концепция микро-инвазивного лечения начальных кариозных поражений зубов нашла свою практическую реализацию в использовании высокотекучего фотополимерного материала «ICON», нанесение которого приводит к ...

View more