Патогенез розвитку антифосфоліпідного синдрому та теоретичні можливості коригування

Show simple item record

dc.contributor.author Якименко, О. О. ua
dc.contributor.author Клочко, В. В. ua
dc.contributor.author Савицький, В. І. ua
dc.date.accessioned 2021-09-15T12:13:58Z
dc.date.available 2021-09-15T12:13:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Якименко О. О. Патогенез розвитку антифосфоліпідного синдрому та теоретичні можливості коригування / О. О. Якименко, В. В. Клочко, В. І. Савицький // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція: ІІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р., Харків: тези доповідей. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 345. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10046
dc.description.abstract У наш час антифосфоліпідний синдром залишається гострою проблемою, що пригортає увагу практикуючих лікарів з різних галузей медицини, незважаючи на те, що вперше синдром був описаний Хьюзом та співавторами ще в 1986 р. Сучасна класифікація АФС передбачає розподіл на катастрофічний (CAPS), серонегативний, АФС у пацієнтів із системною червоною вовчаком (SLE). В даний час встановлено, що первинний АФС є широко розповсюдженим аутоімунним процесом, заснованим на утворенні високого титру аутоантитіл до негативно заряджених мембранних фосфоліпідів (МФ) та пов'язаних з ними глікопротеїдів (Р2-ГП-1 та інших). Загальновідомий факт, що антифосфоліпідні антитіла (АПА) блокують фосфоліпідно-білкові плазмові комплекси, мембрани клітин крові та ендотелій, що проявляється зменшенням їх тромборезистентності, активацією тромбоцитарного гемостазу та дисбалансом системи коагуляції гемостазу (Arnout et al., 2002; К. Е. Колев та ін., 2002; В. Хутадо та ін., 2004). Це пояснюється спорідненістю з кардіоліпіном, фосфотилдісерином, фосфатидилетаноламіном, фосфатидною кислотою, а також з білковими компонентами - В2 глікопротеїном-1 та протромбіном (K. Schallmoser et al., 2005). uk_UA
dc.language.iso uk en
dc.subject антифосфоліпідний синдром uk_UA
dc.subject високий титр аутоантитіл uk_UA
dc.subject мембранні фосфоліпіди uk_UA
dc.subject глікопротеїди uk_UA
dc.title Патогенез розвитку антифосфоліпідного синдрому та теоретичні можливості коригування uk_UA
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account