Вплив мікроелементів – міді, марганцю і кобальту – на антитілоутворюючу функцію лімфоїдної тканини

Show simple item record

dc.contributor.author Бажора, Ю. І. ua
dc.contributor.author Штефан, Е. Е. ua
dc.contributor.author Тимошевський, В. М. ua
dc.contributor.author Bazhora, Yu. I. en
dc.contributor.author Shtefan, E. E. en
dc.contributor.author Timoshevsky, V. N. en
dc.contributor.author Бажора, Ю. И. ru
dc.contributor.author Штефан, Э. Э. ru
dc.contributor.author Тимошевский, В. Н. ru
dc.date.accessioned 2021-11-23T14:19:34Z
dc.date.available 2021-11-23T14:19:34Z
dc.date.issued 1974
dc.identifier.citation Бажора Ю. І. Вплив мікроелементів – міді, марганцю і кобальту – на антитілоутворюючу функцію лімфоїдної тканини / Ю. І. Бажора, Е. Е. Штефан, В. М. Тимошевський // Мікробіологічний журнал. – 1974. – Т. 36, № 6. – С. 771–776. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10422
dc.description.abstract В даний час велика увага приділяється вивченню механізмів стимуляції імуногенезу і пошуку методів та засобів, які б підвищували імунологічну реактивність організму. В цьому відношенні привертають увагу дані літератури про стимулюючий вплив мікроелементів на окремі показники імунологічної реактивності. Відомості про вплив мікроелементів на антитілогенез торкаються головним чином вивчення рівня антитіл в крові. В той же час процеси, які відбуваються в лімфоїдній тканині імунізованих тварин при введені мікроелементів, залишаються маловивченими. Лише в окремих працях відмічено, що залізо, йод і кобальт посилюють плазмоцитарну реакцію в імунізованих тварин; комплексний препарат кобальту Co-30 сприяє збільшенню кількостей антитілоутворюючих клітин в селезінці імунізованих тварин. Проте праці по вивченню механізмів виникнення і розвитку відповідної реакції на антигенне подразнення, особливо участі в них клітинних факторів, при введенні мікроелементів нечисленні. При цьому вивчався вплив на імуногенез лише окремих мікроелементів; відсутні дані про порівняльний вплив різних мікроелементів на реакцію з боку імуно-компетентної тканини та ін. У зв'язку з цим в даній праці поставлене завдання вивчити в порівняльному планы вплив найчастіше застосовуваних в медицины мікроелементів – міді, марганцю і кобальту на антитілоутворюючу функцію лімфоїдної тканини. uk_UA
dc.description.abstract In experiments with immunized rats the processes of immuno-genesis were studied as affected by additional introduction of copper, manganese and cobalt. These trace elements were shown to evoke essential shifts in the cell reactions of the lymphoid tissue, that manifested in intensification of the the plasmocytic reaction, a greater accumulation of the antibody-forming cells, increase in the antibody titres in the peripheral blood serum. A time of trace elements introduction was important with respect to antigen injection. A greater stimulating effect was observed when trace elements were introduced into the inductive stage of immunogenesis. Stimulation of antibodygenesis was more pronounced with introduction of copper and manganese than with that of cobalt. en
dc.description.abstract В опытах на иммунизированных крысах изучалось влияние дополнительного введения меди, марганца и кобальта на процессы иммуногенеза. Было показано, что эти микроэлементы вызывают существенные сдвиги в клеточной реакциях лимфоидной ткани, что выражалось в усилении плазмоцитарной реакции, большем накоплении антителообразующих клеток, увеличентт титров антител в сыворотке периферической крови. При этом имели значение сроки введения микроэлементов по отношению к инъекции антигена. Больший стимулирующий эффект наблюдался при введении микроэлементов в индуктивную фазу иммуногенеза. Стимуляция антителогенеза была более выраженной при введении меди и марганца, чем при введении кобальта. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject мікроелементи uk_UA
dc.subject лімфоїдна тканина uk_UA
dc.subject імуногенез uk_UA
dc.subject плазмоцитарна реакція uk_UA
dc.subject trace elements en
dc.subject lymphoid tissue en
dc.subject immunogenesis en
dc.subject plasmacytic reaction en
dc.subject микроэлементы ru
dc.subject лимфоидная ткань ru
dc.subject иммуногенез ru
dc.subject плазмоцитарная реакция ru
dc.title Вплив мікроелементів – міді, марганцю і кобальту – на антитілоутворюючу функцію лімфоїдної тканини uk_UA
dc.title.alternative Effect of copper, manganese and cobalt trace elements on antibody-forming function of lymphoid tissue en
dc.title.alternative Влияние микроэлементов – меди, марганца и кобальта – на антителообразующую функцию лимфоидной ткани ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account