Оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу, розробленого для дітейспортсменів, на «печінкові» маркери та показники ліпідного обміну у сироватці крові, стан мікробіоценозу кишечнику та витривалість щурів

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях