Клініко-патогенетичні особливості, прогнозування та реабілітація при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Show simple item record

dc.contributor.author Венгер, Ярослава Іванівна ua
dc.contributor.author Venger, Ya. I. en
dc.contributor.author Венгер, Я. И. ru
dc.date.accessioned 2017-09-19T12:00:21Z
dc.date.available 2017-09-19T12:00:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Венгер, Ярослава Іванівна. Клініко-патогенетичні особливості, прогнозування та реабілітація при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Я. І. Венгер ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2015. - ел. опт. диск (CD-ROM) ua
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/1192
dc.description.abstract Робота присвячена розв’язанню актуальної медико-соціальної проблеми — підвищенню ефективності лікування бронхіальної астми (БА) та оптимізації її прогнозу у дітей з надмірною масою тіла (НадМТ) шляхом вивчення клініко-патогенетичних особливостей та розробки індивідуалізованих схем реабілітації. Показано, що наявність надмірної маси тіла негативно впливає на ступінь тяжкості БА, частоту і тривалість загострень. Визначено найвагоміші фактори погіршення перебігу захворювання у дітей з НадМТ, які дозволяють на амбулаторному етапі виділити групу ризику. Встановлено, що БА й НадМТ призводять до збільшення показників перекисного окиснення ліпідів, прозапальних цитокінів і зниження середнього рівня показників антиоксидантного захисту. Вперше визначено особливості фізичної активності дітей з БА та НадМТ за допомогою крокоміра й розроблено рекомендації щодо дозованих контрольованих фізичних навантажень залежно від ступеня контролю БА. ua
dc.description.abstract The thesis is devoted to solving a standing medical and social problem — increasing the efficacy of asthma treatment and prognosis optimization in over- 19weight children by determining clinical and pathogenic features and development of individual rehabilitation algorithms. The study shows that overweight had a negative effect on the severity of asthma as well as frequency and duration of exacerbations. The main causes of asthma course worsening in overweight children were described, which allows forming risk groups in outpatients. It has been determined that asthma and excessive body weight lead to an increase in lipid peroxidation figures and proinflammatory cytokines as well as a decrease in antioxidant protection levels. en
dc.description.abstract Робота присвячена розв’язанню актуальної медико-соціальної проблеми — підвищенню ефективності лікування бронхіальної астми (БА) та оптимізації її прогнозу у дітей з надмірною масою тіла (НадМТ) шляхом вивчення клініко-патогенетичних особливостей та розробки індивідуалізованих схем реабілітації. Показано, що наявність надмірної маси тіла негативно впливає на ступінь тяжкості БА, частоту і тривалість загострень. Визначено найвагоміші фактори погіршення перебігу захворювання у дітей з НадМТ, які дозволяють на амбулаторному етапі виділити групу ризику. Встановлено, що БА й НадМТ призводять до збільшення показників перекисного окиснення ліпідів, прозапальних цитокінів і зниження середнього рівня показників антиоксидантного захисту. Вперше визначено особливості фізичної активності дітей з БА та НадМТ за допомогою крокоміра й розроблено рекомендації щодо дозованих контрольованих фізичних навантажень залежно від ступеня контролю БА. ru
dc.subject діти ua
dc.subject бронхіальна астма ua
dc.subject надмірна маса тіла ua
dc.subject цитокіни ua
dc.subject перекисне окиснення ліпідів ua
dc.subject фізична активність ua
dc.subject реабілітація ua
dc.subject children en
dc.subject asthma en
dc.subject overweight en
dc.subject cytokines en
dc.subject lipid peroxidation en
dc.subject physical activity en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject дети ru
dc.subject бронхиальная астма ru
dc.subject избыточная масса тела ru
dc.subject цитокины ru
dc.subject перекисное окисление липидов ru
dc.subject физическая активность ru
dc.subject реабилитация ru
dc.title Клініко-патогенетичні особливості, прогнозування та реабілітація при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ua
dc.title.alternative Clinical and pathogenic features, prognosis and rehabilitation in overweight children with asthma en
dc.title.alternative Клинико-патогенетические особенности, прогнозирование и реабилитация при бронхиальной астме у детей с избы- 18точной массою тела ru


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account