Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідження) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Show simple item record

dc.contributor.author Кащенко, Ольга Анатоліївна uk
dc.contributor.author Kashchenko, O. A. en
dc.contributor.author Кащенко, О. А. ru
dc.date.accessioned 2017-10-26T10:19:51Z
dc.date.available 2017-10-26T10:19:51Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Кащенко, Ольга Анатоліївна. Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому: (Експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 / О. А. Кащенко ; Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2004. - 20 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/1576
dc.description.abstract В дисертації наведено узагальнення і нове вирішення проблеми дослідження ролі холінергічних механізмів у виникненні та утриманні на сталому рівні хронічної епілептизації утворень головного мозку. Отримані результати свідчать, що інтеріктальний період пілокарпін-спричиненої хронічної форми епілептичної активності є адекватною моделлю дослідження змін несудомних форм поведінки, що відображують активність ендогенної антиепілептичної системи. Показані поведінкові ефекти при модуляції функціональної активності фронтальної кори великих півкуль свідчать про доцільність пошуку регуляторних впливів на дане утворення головного мозку з метою ініціації складних механізмів, спрямованих на ліквідацію епілептиформної активності в умовах пілокарпін-викликаних хронічних судом. uk_UA
dc.description.abstract It was shown that chronic pilocaprin-induced epileptic activity (EpA) characterized by first generalized seizure reactions appearance that lasted for 30-35 min. Pilocarpin-induced chronic EpA early stage electrographically characterizes mainly by both frontal cortex and ventral hippocampus hyperactivation; interictal period revealed the named structures spikes amplitude decreasing in 2-2,5 times. en
dc.description.abstract В работе показано, что хроническая эпилептическая активность (ЭпА), вызванная системным применением агониста холинергических рецепторов пилокарпина, характеризуется появлением первых генерализованных судорожных реакций у крыс с последующим интериктальным периодом продолжительностью 30-35 минут. Начальная стадия хронической пилокарпин-вызванной ЭпА электрографически характеризуется гиперактивацией лобной коры и вентрального гиппокампа, а интериктальный период - снижением мощности потенциалов в 2-2,5 раза в указанных структурах. ru
dc.subject пілокарпін uk_UA
dc.subject судоми uk_UA
dc.subject хронічна епілептична активність uk_UA
dc.subject інтеріктальний період uk_UA
dc.subject поведінка uk_UA
dc.subject зрізи гіпокампа uk_UA
dc.subject pilocarpin en
dc.subject seizures en
dc.subject chronic epileptic activity en
dc.subject interictal period en
dc.subject behaviour en
dc.subject hippocampal slices en
dc.subject пилокарпин ru
dc.subject судороги ru
dc.subject хроническая эпилептическая активность ru
dc.subject интериктальный период ru
dc.subject поведение ru
dc.subject срезы гиппокампа ru
dc.title Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідження) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук uk_UA
dc.title.alternative The role of cholinergic mechanisms in the epileptic syndrome pathogenesis (experimental investigation) ru
dc.title.alternative Роль холинергических механизмов в патогенезе эпилептического синдрома (экспериментальное исследование) ru


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account