Аспекти лікування фібриляції передсердь на фоні супровідної патології серця в практиці сімейного лікаря

Show simple item record

dc.contributor.author Синенко, В. І. ua
dc.contributor.author Новіков, Д. А. ua
dc.contributor.author Добришева, В. М. ua
dc.contributor.author Synenko, V. I. en
dc.contributor.author Novikov, D. A. en
dc.contributor.author Dobrysheva, V. M. en
dc.date.accessioned 2018-02-22T09:15:28Z
dc.date.available 2018-02-22T09:15:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Синенко В. І. Аспекти лікування фібриляції передсердь на фоні супровідної патології серця в практиці сімейного лікаря / В. І. Синенко, Д. А. Новіков, В. М. Добришева // Інтегративна антропологія. – 2015. - № 1. – С. 28-32. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/2523
dc.description.abstract У статті проведено ретроспективний аналіз літературних даних про раціональну комбіновану терапію та стратегії контролю ритму у пацієнтів з фібриляцією передсердь на фоні супровідної патології серця. Основною метою лікування є покращання якості життя та запобігання ускладненням і смерті. Лікування повинно бути направленим на відновлення і збереження синусового ритму або, коли це не є можливим, уповільнення частоти скорочень шлуночків і профілактику тромбоемболічних ускладнень. uk_UA
dc.description.abstract The article provides a retrospective analysis of published data on combination therapy and rational strategy to control the rhythm in patients with atrial fibrillation with concurrent heart disease. The main goal of treatment is to improve the quality of life and the prevention of complications and death. Treatment should be aimed at the restoration and preservation of sinus rhythm, or when it is impossible — slowing ventricular rate and the prevention of thromboembolic complications. en
dc.publisher ОНМедУ uk_UA
dc.subject фібриляція передсердь uk_UA
dc.subject лікування uk_UA
dc.subject atrial fibrillation uk_UA
dc.subject the treatment uk_UA
dc.title Аспекти лікування фібриляції передсердь на фоні супровідної патології серця в практиці сімейного лікаря uk_UA
dc.title.alternative Aspects of treatment of atrial fibrillation in patients with concomitant heart disease in family doctor practice en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account