Оцінка аліментарного статусу: перспективи використання каліперометричного методу

Show simple item record

dc.contributor.author Засипка, Л. Г. ua
dc.contributor.author Величко, В. І. ua
dc.contributor.author Ворохта, Ю. М. ua
dc.contributor.author Zasypka, L. G. en
dc.contributor.author Velichko, V. I. en
dc.contributor.author Vorokhta, Yu. M. en
dc.date.accessioned 2018-03-15T12:57:44Z
dc.date.available 2018-03-15T12:57:44Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Засипка Л. Г. Оцінка аліментарного статусу: перспективи використання каліперометричного методу / Л.Г. Засипка, В.І. Величко, Ю.М. Ворохта // Досягнення біології та медицини. — 2009. — № 1(13). — С. 78-82. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/2660
dc.description.abstract Метою дослідження була оцінка аліментарного статусу дітей шкільного віку південного регіону України. Встановлено, що цей контингент відрізняється відносно високою частотою (7 % випадків) виявлення надлишкового аліментарного статусу, який характеризувався збільшенням маси тіла, жировідкладення та переважанням ендоморфного компонента. Найчастіше серед дітей шкільного віку, що проживають на Півдні України, реєструються мезоектоморфний, мезоморфний, ендомезоморфний і мезоендоморфний соматотипи. При порівнянні діагностичної точності різних моделей каліперів встановлено, що за точністю вимірювання пластиковий каліпер AccuMeasure значно поступається каліперу Ланге. Проте чутливість вимірювань щодо виявлення надмірного жировідкладення для пластикового каліпера становила 70,3 % при специфічності 45,6 %, що свідчить про можливість використання пластикових каліперів з метою скринінгу. uk_UA
dc.description.abstract The study was aimed to assess the alimentary status of schoolchildren living in the Southern Ukraine. There was stated that this contingent is characterised with the relatively high rate (7.0 %) of excessive alimentary status, overweight, fat deposition and the prevalence of endomorphic component. The most frequent somatotypes are mesoectomorphic, mesomorphic, endomesomorphic and mesoendomorphic. Comparing the diagnostic exactness of the various calipers there was found that AccuMeasure caliper is much worse than Lange’s caliper and could not be used for clinical monitoring. The sensitivity of skin fold measurement with plastic caliper was only 70,3 % and specificity — 45,6 %, so it’s possible to use plastic calipers for screening purposes. en
dc.publisher ОДМУ uk_UA
dc.subject аліментарний статус uk_UA
dc.subject маса тіла uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject каліпери uk_UA
dc.subject скринінг uk_UA
dc.subject alimentary status en
dc.subject body weight en
dc.subject children en
dc.subject calipers en
dc.subject screening en
dc.title Оцінка аліментарного статусу: перспективи використання каліперометричного методу uk_UA
dc.title.alternative The assessment of alimentary status: the perspectives of the use of calipermetric method en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account