Особливості вегетативної регуляції хворих з апоплексією яєчника

Show simple item record

dc.contributor.author Гладчук, І. З. ua
dc.contributor.author Назаренко, О. Я. ua
dc.contributor.author Вастьянов, Р. С. ua
dc.contributor.author Gladchuk, I. Z. en
dc.contributor.author Nazarenko, O. Ya. en
dc.contributor.author Vastyanov, R. S. en
dc.date.accessioned 2018-03-16T08:37:01Z
dc.date.available 2018-03-16T08:37:01Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Гладчук І. З. Особливості вегетативної регуляції хворих з апоплексією яєчника / І.З. Гладчук, О.Я. Назаренко, Р.С. Вастьянов // Досягнення біології та медицини. — 2009. — № 2(14). — С. 33-36. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/2666
dc.description.abstract У роботі досліджуються особливості вегетативної регуляції в організмі жінок, які перенесли апоплексію яєчника (АЯ) з різним об’ємом внутрішньочеревної крововтрати. Залежно від об’єму гемоперитонеуму, пацієнтки були поділені на 3 групи: І групу становили пацієнтки, об’єм внутрішньочеревного крововиливу в яких не перевищував 150 мл; ІІ групу — жінки з об’ємом гемоперитонеуму від 150 до 500 мл; у ІІІ групу увійшли хворі, об’єм крововиливу в яких перевищував 500 мл. Контрольна група — 20 здорових жінок віком від 17 до 45 років. Отримані дані свідчать про наявність особливостей вегетативного забезпечення регуляторних процесів, а також вегетативної реактивності організму у пацієнток з АЯ з різним об’ємом внутрішньочеревної кровотечі. Урахування дисбалансу вегетативної регуляції при комплексному обстеженні хворих із крововиливами яєчникової етіології дозволить додатково покращити діагностику клінічних форм АЯ. uk_UA
dc.description.abstract The article describes vegetative regulation peculiarities in women suffering from ovarian apoplexy (OA) in dependence with intraperitoneal bleeding volume. All patients were divided into 3 groups in dependence on haemoperitoneum volume: the 1st group women had intraperitoneal bleeding volume less than 150 ml; the 2nd group women had haemoperitoneum volume from 150 to 500 ml; the 3rd group women had blood loss over 500 ml. Control group consisted of 20 healthy women aged from 17 till 45. The data obtained showed the peculiarities of regulatory processes vegetative supply as well as vegetative reactivity in OA patients with different volume of intraperitoneal bleeding. Vegetative regulation imbalance investigation during the complex observation of women with ovarian bleeding has to improve additionally diagnosis of OA clinical forms. en
dc.publisher ОДМУ uk_UA
dc.subject апоплексія яєчника uk_UA
dc.subject вегетативна реактивність uk_UA
dc.subject симпатична регуляція uk_UA
dc.subject парасимпатична регуляція uk_UA
dc.subject дисбаланс uk_UA
dc.subject діагностика uk_UA
dc.subject ovarian apoplexy en
dc.subject vegetative reactivity en
dc.subject sympathetic regulation en
dc.subject parasympathetic regulation en
dc.subject imbalance en
dc.subject diagnosis en
dc.title Особливості вегетативної регуляції хворих з апоплексією яєчника uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of vegetative regulation in women with ovarian apoplexy en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account