Результати лікування дітей з місцевим апендикулярним перитонітом

Show simple item record

dc.contributor.author Мельниченко, М. Г. ua
dc.contributor.author Елій, Л. Б. ua
dc.contributor.author Антонюк, В. В. ua
dc.contributor.author Melnychenko, M. H. en
dc.contributor.author Elii, L. B. en
dc.contributor.author Antoniuk, V. V. en
dc.contributor.author Мельниченко, М. Г. ru
dc.contributor.author Элий, Л. Б. ru
dc.contributor.author Антонюк, В. В. ru
dc.date.accessioned 2018-10-29T09:36:04Z
dc.date.available 2018-10-29T09:36:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Мельниченко М. Г. Результати лікування дітей з місцевим апендикулярним перитонітом / М. Г. Мельниченко, Л. Б. Елій, В. В. Антонюк // Архів клінічної медицини. – 2014. – № 2. – С. 78–80. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/3888
dc.description.abstract Проведений аналіз результатів лікування місцевого апендикулярного перитоніту у дітей показав, що диференційоване комплексне відновлювальне лікування за розробленою програмою на стаціонарному етапі сприятливо впливає на перебіг захворювання, а саме приводить до скорочення часу купірування основних клінічних ознак у післяопераційному періоді на 2–3 доби; зниження кількості ускладнень у післяопераційному періоді, покращення «добрих» результатів лікування хворих основної групи (89,5 % дітей проти 57,8 % у контрольній групі) і зниження «незадовільного» результату лікування серед дітей РГ до 2,8 %, порівняно з 15,5 % у дітей КГ. uk_UA
dc.description.abstract The analysis of treatment results of local appendicular peritonitis in children showed that the differential complex restorative treatment according to developed program for stationary phase has a beneficial effect on the disease, and leads to a reduction in time of main clinical signs relief in postoperative period of 2-3 days; reduced number of complications in postoperative period, the improvement of “good” treatment results of patients in the reference group (89.5% of children vs. 57.8% in the control group) and reduced “poor” treatment outcome among children of RG to 2.8% compared to 15.5 % of children in СG. en
dc.description.abstract Проведенный анализ результатов лечения местного аппендикулярного перитонита у детей показал, что дифференцированное комплексное восстановительное лечение по разработанной программе на стационарном этапе благоприятно влияет на течение заболевания, а именно приводит к сокращению времени купирования основных клинических признаков в послеоперационном периоде на 2-3 суток; снижение количества осложнений в послеоперационном периоде, улучшение «хороших» результатов лечения больных основной группы (89,5% детей против 57,8% в контрольной группе) и снижение «неудовлетворительного» результата лечения среди детей ОГ до 2,8% против 15,5 % у детей КГ. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject лікування uk_UA
dc.subject місцевий апендикулярний перитоніт uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject treatment en
dc.subject local appendicular peritonitis en
dc.subject children en
dc.subject лечение ru
dc.subject местный аппендикулярный перитонит ru
dc.subject дети ru
dc.title Результати лікування дітей з місцевим апендикулярним перитонітом uk_UA
dc.title.alternative Treatment results of children with local appendicular peritonitis en
dc.title.alternative Результаты лечения детей с местным аппендикулярным перитонитом ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account