Роль селективної проксимальної ваготомії при лапароскопічній фундоплікації за Тупе

Show simple item record

dc.contributor.author Грубник, В. В. uk
dc.contributor.author Кіладзе, М. А. uk
dc.contributor.author Малиновський, А. В. uk
dc.contributor.author Гіуашвілі, Ш. Т. uk
dc.contributor.author Hrubnyk, V. V. en
dc.contributor.author Kiladze, M. A. en
dc.contributor.author Malynovskyi, A. V. en
dc.contributor.author Hiuashvili, SH. T. en
dc.date.accessioned 2018-11-20T13:07:28Z
dc.date.available 2018-11-20T13:07:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Грубник В. В. Роль селективної проксимальної ваготомії при лапароскопічній фундоплікації за Тупе / В. В. Грубник, М. А. Кіладзе, А. В. Малиновський, Ш. Т. Гіуашвілі // Шпитальна хірургія. - 2010. - № 4. - С. 13-15. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4043
dc.description.abstract Залишається актуальним питання про спосіб фундоплікації при лапароскопічних антирефлюксних операціях. Метою даного дослідження є порівняння віддалених результатів фундоплікації за Тупе в чистому вигляді і доповненої селективною проксимальною ваготомією (СПВ). Із 1994 до 2010 року 203 пацієнтам були виконані лапароскопічні фундоплікації за Тупе. Хворих поділили на 3 зіставних групи залежно від клінічних характеристик пацієнтів. У пацієнтів, які мали явища шлункової гіперсекреції та індекс DeMeester >80, фундоплікація за Тупе доповнювалася СПВ (основна група). Віддалені результати, вивчені в середньому через 6 років після операції, показали, що частота симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) була достовірно меншою в основній групі, якість життя за шкалою GERD-HRQL достовірно поліпшилась в основній групі більшою мірою, ніж у групах порівняння. Індекс DeMeester після операції також був достовірно меншим в основній групі, ніж у групах порівняння. При тяжкому перебігу ГЕРХ і поєднанні її зі шлунковою гіперсекрецією, якщо виконується фундоплікація за Тупе (при ризику розвитку дисфагії на тлі дискінезій стравоходу і при анатомічних особливостях дна шлунка та шлунково-селезінкової зв’язки, коли неможлива широка мобілізація дна шлунка для накладення циркулярної манжети), її доцільно доповнювати СПВ. uk_UA
dc.description.abstract The choice of method of fundoplication in laparoscopic antireflux surgery is still controversial. The aim of this prospective randomized study was to compare long-term results of laparoscopical classical Toupet fundoplication and Toupet fundoplication with highly selective vagotomy. From 1994 till 2010, 203 patients were operated using Toupet technique of fundoplication; 3 groups were compared. Basic group contained 71 patients which were operated using Toupet technique with HSV. Long-term results were studied with a mean follow-up period of 6 years. The Touped fundoplication with HSV were superior in terms of incidence of symptoms of GERD, quality of life by GERD-HRQL score, degree of esophagitis and DeMeested score. Combination of Toupet fundoplication with HSV is recommended for GERD patients with hypersecretion of stomach and heavy gastroesophageal reflux. en
dc.language.iso uk en
dc.subject лапароскопічна фундоплікація за Тупе uk_UA
dc.subject селективна проксимальна ваготомія uk_UA
dc.subject proximal vagotomy en
dc.subject laparoscopic fundoplication according to Toupet en
dc.title Роль селективної проксимальної ваготомії при лапароскопічній фундоплікації за Тупе uk_UA
dc.title.alternative The role of proximal vagotomy at laparoscopic fundoplication according to Toupet en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account