Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки

Recent Submissions

 • Мельник, О. А. (2021)
  Актуальність. Лептоспіроз продовжує бути складною медико-соціальною проблемою. Як природно-осередковий зооноз він зумовлює досить значні економічні втрати внаслідок тяжкого перебігу захворювання, необхідності тривалого ...
 • Герасименко, Т. В.; Поздняков, С. В.; Могилевский, Л. Я.; Щербинская, А. М.; Могилевская, З. И.; Москаленко, Т. Я.; Одинец, В. И.; Gerasimenko, T. V.; Pozdnyakov, S. V.; Mogilevskiy, L. Ya.; Shcherbynskaya, A. M.; Mogilevskaya, Z. I.; Moskalenko, T. Ya.; Odinets, V. I.; Герасименко, Т. В.; Поздняков, С. В.; Могилевський, Л. Я.; Щербинська, А. М.; Могилевська, З. І.; Москаленко, Т. Я.; Одинець, В. І. (2002)
  З огляду на поширення ВІЛ-інфекції в Україні особливе занепокоєння викликає втягнення в епідемічний процес жінок фертильного віку, зокрема, вагітних. Під час аналізу встановлено, що в Одеській області кількість ВІЛ-інфікованих ...
 • Мельник, О. А.; Голубятников, М. І.; Доан, С. І.; Кузьмінов, А. В.; Фоміна-Макарусь, Л. І.; Melnik, O. A.; Golubiatnikov, N. I.; Doan, S. I.; Kuzminov, A. V.; Fomina-Makarus, L. I.; Мельник, О. А.; Голубятников, Н. И.; Доан, С. И.; Кузьминов, А. В.; Фомина - Макарусь, Л. И. (2019)
  В статті наведені результати вивчення епізоотичної ситуації з лептоспірозу та етіологічної структури збудників, виділених від людей і різних видів тварин на території Одеської області. Протягом 2009-2018 рр. на лептоспіроз ...
 • Мельник, О. А.; Козішкурт, О. В.; Голубятников, М. І.; Сиденко, В. П.; Melnik, O. A.; Kozihkurt, O. V.; Golubyatnikov, M. I.; Sidenko, V. P.; Мельник, О. А.; Козишкурт, А. В.; Голубятников, Н. И.; Сиденко, В. П. (2019)
  Проведено оцінку сучасного епідемічного процесу лептоспірозу, осередки якого реєструються майже на 2/3 території області і, як правило, формуються навколо водойм з якими пов’язані гризуни, сільськогосподарські тварини ...
 • Голубятников, М. І.; Карпенко, Л. П.; Бабчук, Л. М.; Крижанівська, К. І.; Golubiatnikov, N. I.; Karpenko, L. P.; Babchuk, L. N.; Kryzhanovskaya, K. I.; Голубятников, Н. И.; Карпенко, Л. П.; Бабчук, Л. Н.; Крыжановская, К. И. (2013)
  Для виробів керамічних і скляних (у тому числі з різнокольорового скла та кераміки, кераміки з нанесеним малюнком) існують регламенти для визначення тільки свинцю і кадмію. Однак, як показує практика, зі скляної і керамічної ...
 • Войтенко, А. М.; Сиденко, В. П.; Голубятников, Н. И.; Voytenko, A. M.; Sidenko, V. P.; Golubiatnikov, N. I.; Войтенко, А. М.; Сіденко, В. П.; Голубятников, М. І. (2011)
  В настоящей работе отражены вопросы, связанные с изучением возможности дрейфа опасных патогенов и чужеродных микроорганизмов извне с помощью водного транспорта. Выполняется регулярный санитарный мониторинг за морскими ...
 • Голубятников, Н. И.; Герасимова, Н. В.; Редько, Е. Д.; Стецюра, Л. А.; Назарчук, И. К.; Красиловская, Е. Н.; Стаховец, О. В.; Golubiatnikov, N. I.; Gerasimova, N. V.; Redko, E. D.; Stеcurа, L. A.; Nazarchuk, I. K.; Krasilovskya, E. N.; Stаkhоvеts, O. V.; Голубятников, М. І.; Герасимова, Н. В.; Редько, Є. Д.; Стецюра, Л. А.; Назарчук, І. К.; Красіловська, О. М.; Стаховець, О. В. (2011)
  On the grounds of experimental and field observations was found the way to disinfect fresh water ship tanks with the help of air*ozone mixture. The effectiveness and economy of this way are confirmed. Keywords:
 • Голубятников, Н. И.; Болдескул, И. П.; Чубенко, А. Ф.; Golubiatnikov, N. I.; Boldeskul, I. P.; Chubenko, A. F.; Голубятников, М. І.; Болдескул, І. П.; Чубенко, А. Ф. (2007)
  Проаналізовані проблеми, які існують в нормативно правовому забезпеченні діяльності санепидслужби в сучасних соціально економічних умовах України.
 • Голубятников, Н. И.; Карпенко, Л. П.; Бабчук, Л. Н.; Журавлёв, А. С.; Golubiatnikov, N. I.; Karpenko, L. P.; Babchuk, L. N.; Zhuravlev, A. S.; Голуб’ятников, Н. І.; Карпенка, Л. П.; Бабчук, Л. М.; Журавльов, А. С. (2013)
  В статье показаны методические подходы прямого определения содержания токсичных металлов в растительных маслах атомно-абсорбционным методом с использованием атомизатора графитовая «втулка-фильтр» и палладиевого модификатора ...
 • Голубятников, М. І.; Golubyatnikov, N. I.; Голубятников, Н. И. (2010)
  Fulfillment of the ecological and hygienic assessment of the impact of ambient air, sea environment, working zone air and health of the workers from the port of contamination that formed at the trans shifting of dangerous ...
 • Голубятников, Н. И.; Сиденко, В. П.; Валявская, Г. И.; Войтенко, А. М.; Golubiatnikov, N.; Sidenko, V.; Vаljavskaya, G.; Voytenko, A.; Голубятников, Н. І.; Сиденко, В. П.; Валявськая, Г. І.; Войтенко, А. М. (2010)
  У аспекті медико біологічного захисту по матеріалах літератури і власних спостереженнях розроблений пріоритетний комплекс мерів територіальної безпеки міжнародних транспортних коридорів.
 • Петренко, Н. Ф.; Голубятніков, Н. І.; Мокієнко, А. В.; Зварич, О. Б.; Petrenko, N. F.; Golubiatnikov, N. I.; Mokiyenko, A. V.; Zvarych, O. B.; Петренко, Н. Ф.; Голубятников, Н. И.; Мокиенко, А. В.; Зварыч, О. Б. (2013)
  Представлені результати еколого-гігієнічної оцінки водопостачання і водовідведення Одеського порту. Констатовано суттєві недоліки та відхилення від чинних санітарно-гігієнічних вимог, що обумовлено роз межуванням власності ...
 • Talalayev, K.; Kozishkurt, O.; Golubyatnikov, N.; Талалаев, К. А.; Козишкурт, Е. В.; Голубятников, Н. И. (2019)
  The diseases of social signifcance are one of the biggest threats of people’s health and well-being all over the world and a great burden for the healthcare system and community in general. It is widely known that the ...
 • Голубятников, Н. И.; Доан, С. И.; Козишкурт, Е. В.; Савчук, А. И.; Герасименко, Е. А.; Golubyatnikov, N.; Doan, S.; Kozishkurt, E.; Savchuk, A.; Gerasimenko, E. (2016)
  В статье представлены качественные и количественные проявления эпидемического процесса ротавирусной инфекции в Одесской области в 2010–2015 гг. Установлено преобладание среди заболевших лиц детей до 14 лет. Наиболее часто ...
 • Сердюк, А. М.; Голубятников, М. І.; Рудницька, О. П.; Давиденко, Г. М.; Serdiuk, A. M.; Golubiatnikov, N. I.; Rudnytska, O. P.; Davydenko, H. M.; Сердюк, А. М.; Голубятников, Н. И.; Рудницкая, О. П.; Давыденко, А. Н. (2019)
  A state of the fulfilment of the WHO international medico-sanitary rules requirements “International Health Regulations” (IHR, 2005) in the sphere of the functioning of the competent medico-sanitary body in the sea ...
 • Гриценко, К. С. (2020)
  Актуальність. Аденовірусна інфекція (Адв) – гостра інфекційна патологія, спричинена аденовірусами. Аденовіруси людини є одноланцюговими ДНК-вмісними вірусами родини Adenoviridae; відомо, що сім видів (A–G) і більше ніж ...
 • Мельник, О. А. (2020)
  В Україні епідемічна ситуація з лептоспірозу є нестійкою, спостерігасться активізація природних та антропологічних вогнищ. Мета. Вивчити епідемічний потенціал лептоспірозу в регіоні Північно-західного Причорномор’я ...
 • Kozishkurt, E. V.; Sovirda, O. S. (2018)
  The intensity of hepatitis A epidemic process in the world varies significantly, and its incidence rate correlates with the sanitary-hygienic condition of individual territories. HA continues to be relevant due to the ...
 • Talalayev, K. A.; Kozishkurt, E. V. (2018)
  The quality of registration of acute liver damage caused by hepatitis A, B and C viruses can be questioned. A comparative study of the frequency of detection of serological markers of acute liver damages associated with ...
 • Kozishkurt, E. V. (2019)
  Acute intestinal infections (AII) are one of the most common infectious diseases, the eighth most important cause of annual mortality among all age groups, and the fifth most common cause of death among children under 5 ...

View more