Кафедра хірургії № 1 з післядипломною підготовкою

Кафедра хірургії № 1 з післядипломною підготовкою

Recent Submissions

 • Grubnik, V.; Ilyashenko, V.; Tkachenko, A.; Kovalchuk, A.; Vorotyntseva, K.; Grubnik, Victor (2018)
  Laparoscopic common bile duct exploration (LCBDE) for choledocholithiasis is a popular option in many surgical institutes. Decompression of biliary system via T-tube post supraduodenal choledochotomy has been the traditional ...
 • Воротинцева, К. О.; Моін Бакс (2019)
  Основною проблемою лікування вентральних гриж великих розмірів є порушення функції м’язів переднього черевного преса. Стандартні лапароскопічні методики герніопластики не дозволяють відновити анатомічну цілісність м’язового ...
 • Міщенко, В. В.; Пустовойт, П. І.; Вододюк, Р. Ю.; Велічко, В. В.; Міshchenko, V. V.; Pustovoit, P. І.; Vododіuk, R. Yu.; Velichko, V. V. (2021)
  Мета: визначення ролі і місця лапароскопічної холецистектомії на тлі COVID–19 та в постковідному періоді. Матеріали і методи. Лапароскопічна холецистектомія виконана 54 хворим із жовчнокам’яною хворобою, ускладненою гострим ...
 • Nikitenko, R. P.; Kosovan, V. M.; Vorotyntseva, K. O.; Koichev, E. A. (2021)
  Colorectal cancer (CRC) remains relevant occupying one of the leading places in morbidity and mortality among oncological diseases. It reaches 13.5% in the structure of tumor diseases tending to increase. The aim of the ...
 • Грубнік, В. В.; Бугрідзе, З. Д.; Парфентьєв, Р. С.; Воротинцева, К. О.; Парфентьєва, Н. Д.; Hrubnik, V. V.; Buhridze, Z. D.; Parfentiev, R. S.; Vorotyntseva, K. O.; Parfentieva, N. D. (2022)
  Кількість рецидивів під час пластики пахових гриж становить до 15%. Мета роботи – визначення оптимального методу операції при рецидивних пахових грижах. Із 2007 до 2011 р. проведено клінічне дослідження із залученням 146 ...
 • Mishchenko, V. V.; Mishchenko, V. P.; Rudenko, I. V.; Pustovoit, P. I.; Likhachov, V. K.; Dobrovolska, L. M.; Makarov, O. G.; Міщенко, В. В.; Міщенко, В. П.; Руденко, І. В.; Пустовойт, П. І.; Ліхачов, В. К.; Добровольська, Л. М.; Макаров, О. Г. (2022)
  The frequency of acute pancreatitis is from 1:1500 to 1:10000 pregnancies. The purpose of the study was to improve diagnostic and treatment approaches for acute pancreatitis in pregnant women. 21 pregnant women who were ...
 • Нікітенко, Р. П.; Грубнік, В. В.; Койчев, Є. А.; Дегтяренко, С. П.; Nikitenko, R. P.; Grubnik, V. V.; Koichev, Ye. A.; Degtyarenko, S. P. (2022)
  Мета роботи: удосконалити інтраопераційне виявлення «сторожових» лімфатичних вузлів у хворих із раком молочної залози. Матеріали і методи. У період з 2016 по 2021 р. на базі Одеської обласної клінічної лікарні було оперовано ...
 • Нікітенко, Р. П.; Косован, В. М.; Воротинцева, К. О.; Койчев, Є. А. (2022)
  1 місце серед онкологічних захворювань серед жінок займає – рак молочної залози. Причини виникнення місцевого рецидиву раку молочної залози напряму залежить від лімфогенного метастазування від якого залежить подальший ...
 • Mishchenko, V. V.; Pustovoit, P. I.; Poliak, S. D.; Vorotyntseva, K. O.; Koychev, Ye. A.; Goryachyy, V. V.; Degtiarenko, S. P.; Міщенко, В. В.; Пустовойт, П. І.; Поляк, С. Д.; Воротинцева, К. О.; Койчев, Є. А.; Горячий, В. В.; Дегтяренко, С. П. (2022)
  The purpose of the study was to improve the results of surgical treatment for echinococcosis of the liver and the quality of life of operated patients due to the improvement of diagnostic and therapeutic approaches, ...
 • Nikitenko, R. P.; Kosovan, V. M.; Vorotyntseva, K. O.; Koichev, E. A.; Degtyarenko, S. P.; Kvasha, O. M.; Likhachov, V. K.; Нікітенко, Р. П.; Косован, В. М.; Воротинцева, К. О.; Койчев, Є. А.; Дегтяренко, С. П.; Кваша, О. М.; Ліхачов, В. К. (2023)
  Lymphatic metastasis is one of the most important causes of local BC recurrence and an unfavourable prognosis factor. With the beginning of application in the surgical practice of staining sentinel lymph nodes using modern ...
 • Bayazitov, M. R.; Liashenko, A. V.; Bayazitov, D. M.; Stoeva, T. V.; Godlevska, T. L. (2022)
  The evaluation of the effectiveness of the automatic computer diagnostic (ACD) systems developed based on two classifiers – HAAR features cascade and AdaBoost for the laparoscopic diagnostics of appendicitis and ovarian ...
 • Bayazitov, D. M.; Liashenko, A. V.; Bayazitov, M. R.; Bidnyuk, K. A.; Godlevska, T. L. (2023)
  The aim: To evaluate the automatic computer diagnostic (ACD) systems, which were developed, based on two classi!ers–HAAR features cascade and AdaBoost for the laparoscopic diagnostics of appendicitis and ovarian cysts in ...
 • Нікітенко, Р. П.; Запорожан, В. Н.; Воротинцева, К. О.; Койчев, Є. А.; Nikitenko, R. P.; Zaporozhan, V. M.; Vorotyntseva, K. O.; Koichev, Ye. A. (2023)
  За показниками захворюваності та смертності колоректальний рак становить 13 % у структурі пухлинних захворювань і має тенденцію до збільшення. Нині немає відпрацьованої методики ідентифікації уражених лімфовузлів у пацієнтів ...
 • Nikitenko, R. P.; Romak, O. I.; Kvasha, A. N.; Koichev, E. A.; Vorotyntseva, K. O. (2022)
  In 2020 more than 2.2 million cases of breast cancer were registered, and these figures indicate that this disease is very widespread. Lymphatic metastasis is one of the most important causes of local recurrence of breast ...
 • Kistruha, P. V.; Hrubnik, V. V.; Horiachiy, A.V.; Hitalchuk, O. A.; Sobitniak, L. O.; Blikhar, O. V. (2020)
  The article analyzes the results of reconstructive valves operations and CABG with MAZE performed in the Regional Center for Cardiac Surgery in Odesa over the past 6 years in patients with chronic, paroxysmal and ...
 • Levitsky, A. P.; Markov, A. V.; Velichko, V. V.; Selivanskaya, I. A.; Lapinskaya, A. P. (2022)
  Background. To determine the effect of antidysbiotic agent on the biosynthesis of fatty acids of lipids in the liver of rats fed a high-fat diet (HFD) with palm oil against the background of dysbiosis. Methods. The HFD ...
 • Слєпов, В. В.; Грубнік, В. В.; Парфентьєв, Р. С.; Грубник, Вік. В.; Sliepov, V. V.; Grubnik, V. V.; Parfentiev, R. S.; Grubnyk, Vik. V. (2022)
  Мета роботи: порівняння результатів і ефективності ретроперитонеальної адреналектомії з трансабдомінальною андреналектомією з визначенням показань до застосування різних видів адреналектомій. Матеріали і методи. Дослідження ...
 • Nikitenko, R. P.; Нікітенко, Р. П. (2022)
  The objective: improve the quality of sentinel lymph nodes detection in patients with malignant neoplasms of the mammary glands. Materials and methods. At the period from 2009 to 2016, 400 patients with T1-T3N0M0 breast ...
 • Грубнік, В. В.; Євсіков, Б. В.; Герасимов, Д. В.; Grubnik, V. V.; Evsikov, B. V.; Gerasimov, D. V. (2022)
  Мета роботи: оцінка клінічних результатів застосування різних методів лікування складного холедохолітіазу. Дослідження виконане на базі Одеської обласної клінічної лікарні впродовж 2018 – 2021 рр. Проведено ретроспективний ...
 • Нікітенко, Р. П.; Воротинцева, К. О.; Дегтяренко, С. П.; Степановічуc, О. М.; Nikitenko, R. P.; Vorotyntseva, К. О.; Degtyarenko, S. P.; Stepanovichus, О. М. (2021)
  Мета роботи: вивчити інтра– і післяопераційні ускладнення при трансанальній ендоскопічній резекції у пацієнтів із раком прямої кишки і зменшити їх кількість.Матеріали і методи. За період із 2009 по 2021 р. на базі Одеської ...

View more