Молекулярно-біотехнологічні засади визначення типу сорту, статі та ураження Agrobacterium tumefaciens хмелю звичайного : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Show simple item record

dc.contributor.author Венгер, А. М.
dc.contributor.author Venger, A. M.
dc.contributor.author Венгер, А. Н.
dc.date.accessioned 2020-08-31T17:43:31Z
dc.date.available 2020-08-31T17:43:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Венгер А. М. Молекулярно-біотехнологічні засади визначення типу сорту, статі та ураження Agrobacterium tumefaciens хмелю звичайного : дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. біологічних наук : 03.00.20. Одеса, 2015. 140 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/7799
dc.description.abstract Актуальність. Серед пріоритетних напрямів розвитку науки в ХХІ столітті біотехнологія визнана однією з основних. У зв’язку з ростом чисельності населення та активним зменшенням площ сільськогосподарських угідь, особливого значення набувають агробіотехнології, зокрема молекулярні біотехнології на основі молекулярних маркерів. Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала в розробці молекулярно-біотехнологічних засад комплексної оцінки зразку хмелю за типом сорту, статтю, наявністю ураження A. tumefaciens та доборі вільного від A. tumefaciens садивного матеріалу з певними характеристиками. Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі: 1) молекулярно-генетичне та біоінформатичне дослідження поліморфізму генів вірулентності і патогенності (virD2 та ipt) Ті-плазміди A. tumefaciens; 2) добір зразків сортів хмелю звичайного, вільного від A. tumefaciens, в умовах in vitro; 3) біоінформатичне дослідження поліморфізму генів, що кодують халконсинтази chs_H1, chs2, chs3, chs4, vps, з бази даних GenBank Національного центру біотехнологічної інформації (National Centre for Biotechnology Information, NCBI); 4) дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму генів, що кодують халконсинтази, сортів хмелю звичайного української селекції; 5) виявлення зв’язку поліморфізму генів, що кодують халконсинтази, та типу сорту хмелю звичайного; 6) молекулярно-генетичний аналіз регіонів статевих хромосом, валідація статеспецифічних маркерів в колекції сортів та чоловічих зразків хмелю звичайного української селекції; 7) доповнення генетичних ідентифікаційних формул сортів хмелю звичайного української селекції, в яких відображено алельний склад мікросателітних локусів, даними щодо генів chs_H1, chs2, chs3, chs4, vps. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject геном хмелю звичайного uk_UA
dc.subject поліморфізм генів вірулентності і патогенності uk_UA
dc.subject халконсинтази uk_UA
dc.subject біосинтез біологічно активних речовин uk_UA
dc.subject CHS-кодуючі гени хмелю uk_UA
dc.subject хміль звичайний uk_UA
dc.subject бактеріальний рак рослин uk_UA
dc.title Молекулярно-біотехнологічні засади визначення типу сорту, статі та ураження Agrobacterium tumefaciens хмелю звичайного : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account