Акушерство : тематичний ретроспективний бібліографічний покажчик. Вип. 1, ч. 2

Show simple item record

dc.contributor.author Романюк, О. О. uk
dc.contributor.author Погоріла, О. П. uk
dc.contributor.author Онікієнко, В. Г. uk
dc.contributor.author Швидка, Я. В. uk
dc.contributor.author Слюсаренко, Н. Б. uk
dc.contributor.author Гаріна, Н. В. uk
dc.contributor.author Антропова, Н. В. uk
dc.contributor.author Романюк, О. А. ru
dc.contributor.author Погорелая, О. П. ru
dc.contributor.author Оникиенко, В. Г. ru
dc.contributor.author Швидкая, Я. В. ru
dc.contributor.author Слюсаренко, Н. Б. ru
dc.contributor.author Гарина, Н. В. ru
dc.contributor.author Антропова, Н. В. ru
dc.date.accessioned 2020-09-15T05:17:16Z
dc.date.available 2020-09-15T05:17:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Акушерство : тематичний ретроспективний бібліографічний покажчик / укладачі : О. О. Романюк, О. П. Погоріла, В. Г. Онікієнко, Я. В. Швидка, Н. Б. Слюсаренко, Н. В. Гаріна, Н. В. Антропова ; передмова : Н. В. Гаріна, О. О. Романюк. – Одеса, 2019. – 198 с. – (Скарбниця раритетних видань ОНМедУ ; вип. 1, ч. 2) uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/7879
dc.description.abstract Тематичний бібліографічний покажчик містить відомості про раритетні видання з акушерства, що зберігаються в науковій бібліотеці Одеського національного медичного університету. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів. uk_UA
dc.description.abstract Тематический библиографический указатель содержит сведения о раритетных изданиях по акушерству, хранящихся в научной библиотеке Одесского национального медицинского университета. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов медицинских вузов ru
dc.language.iso uk en
dc.subject акушерство uk_UA
dc.subject раритети uk_UA
dc.subject збірники uk_UA
dc.subject конволюти uk_UA
dc.subject бібліотека ОНМедУ uk_UA
dc.subject ретроспетивний бібліографічний покажчик uk_UA
dc.subject акушерство ru
dc.subject раритеты ru
dc.subject сборники ru
dc.subject конвалюты ru
dc.subject библиотека ОНМедУ ru
dc.subject ретроспетивний библиографический указатель ru
dc.title Акушерство : тематичний ретроспективний бібліографічний покажчик. Вип. 1, ч. 2 uk_UA
dc.title.alternative Акушерство: тематический ретроспективный библиографический указатель. Вып. 1, ч. 2 ru


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account