Наукові статті. Кафедра гігієни та медичної екології

Наукові статті. Кафедра гігієни та медичної екології

 

Recent Submissions

 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Валькевич, Д. В.; Babienko, V. V.; Mokiyenko, A. V.; Valkevich, D. V. (2023)
  Представлено конспективний аналіз проблеми впливу якості питної води та захворюваністю дітей на діарею. Обґрунтовано необхідність надання безпечної та постійно доступної водопровідної води в домівки.
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Babienko, V. V.; Mokienko, A. V. (2023)
  Представлено конспективний анонс монографії «Вода та інфекції. Патогени та їх інактивація». Обґрунтовано необхідність вивчення проблеми водно- обумовлених інфекцій в Україні.
 • Бабієнко, В. В.; Сахарова, І. В.; Babienko, V. V.; Sakharova, I. V. (2023)
  Досліджено ступінь небезпеки азотовмісних ПАР у воді водних об’єктів за критеріями стабільності та впливу їх на органолептичні властивості води, санітарний режим водойм, деструкції та трансформації; вивчено особливості ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Левицька, Н. А.; Суворова, Г. С.; Babienko, V. V.; Mokienko, A. V.; Levitska, N. A.; Suvorovа, G. S.; Бабиенко, В. В.; Мокиенко, А. В.; Левицкая, Н. А.; Суворова, А. С. (2022)
  За різними даними літератури від загальної кількості спожитого з їжею магнію абсорбується приблизно від 30 % до 40 %. Це свідчить про необхідність аналізу абсорбції магнію в кишечнику як фактору впливу на рівні його ...
 • Мокієнко, А. В.; Бабієнко, В. В. (2022)
  Оцінка якості природної мінеральної води необхідна для забезпечення безпечного водоспоживання. Мікробіологічні параметри (загальна кількість життєздатних бактерій при 22 і 37 °C, кишкова паличка, коліформні бактерії, ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Горошков, О. В.; Коболєв, Є. В.; Шейх, А. Д. Х.; Суворова, Г. С. (2022)
  Елементний склад організму людини на 99% визначається 12 основними хімічними елементами, серед яких магній займає четверте місце після калію, кальцію та натрію. Магній - один з важливих біогенних елементів, у значних ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В. (2023)
  Приблизно 2300 років тому Гіппократ писав: «Моєю іншою темою є вода, і тепер я хочу розповісти як про воду, яка викликає хвороби, так і про воду, яка є здоровою, а також про те, що погане виникає від води, а що — ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Левицька, Н. А.; Суворова, Г. С.; Babienko, V. V.; Mokienko, A. V.; Levitsky, N. A.; Suvorova, G. S. (2022)
  Актуальність. Для розуміння потреби людини у магнії і впливу його на здоров'я слід виділити чутливі і специфічні біомаркери магнієвого статусу. Мета: оцінити повноцінность різних біомаркерів магнієвого статусу. Методи. ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Левицька, Н. А.; Суворова, Г. С.; Babienko, V. V.; Mokienko, A. V.; Levitskaya, N. A.; Suvorova, A. S. (2022)
  Аналіз літератури показав, що сьогодні наразі достеменно невідомо, скільки магнію щодобово споживає пересічний житель України. Досліджень щодо визначення вмісту магнію в оброблених продуктах харчування також недостатньо. ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Горошков, О. В.; Коболев, Е. В.; Шейх, А. Д. Х.; Суворова, А. С.; Babienko, V. V.; Mokienko, A. V.; Goroshkov, O. V.; Koboliev, E. V.; Seikh, A. D. H.; Suvorova, A. S. (2022)
  Було проаналізовано на вміст магнію 58 груп харчових продуктів (823 найменування) та втрати магнію у процесі кулінарної обробки харчових продуктів. Проведено перерахунок на одну добу вмісту магнію у продуктах харчування ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Горошков, О. В.; Коболев, Е. В.; Шейх, А. Д. Х.; Суворова, А. С.; Babienko, V. V.; Mokienko, A. V.; Goroshkov, O. V.; Koboliev, E. V.; Seikh, A. D. H.; Suvorova, A. S. (2022)
  Вітчизняні дані про вміст магнію у харчових продуктах знаходяться у двотомному довідковому виданні «Хімічний склад харчових продуктів» (1987 р.) На думку авторів, потреба дорослих у магнії – 400 мг на добу. Майже половина ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Горошков, О. В.; Коболєв, Є. В.; Шейх, А. Д. Х.; Суворова, А. С. (2022)
  Сьогодні Україна перебуває у стані війни. Населення потерпає від всіх можливих і відомих видів стресу. В цих умовах однією із причин є персистуючий дефіцит магнію, обумовлений як його нестачею в продуктах харчування, ...
 • Бабієнко, В. В.; Талалаєв, К. О.; Асєєва, Ю. О.; Левковська, В. Ю.; Ганікіна, С. О.; Шейх Алі Дані Хуссейнович; Babienko, V.; Talalaev, K.; Aseyeyva, Yu.; Levkovska, V.; Hanykina, S.; Sheykh Ali Dani (2017)
  У статті розглянуті основні підходи, які зачіпають проблематику соціокультурного підходу до підготовки майбутніх фахівців. При аналізі існуючих підходів до професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ...
 • Трахтенберг, И. М.; Бабиенко, В. В.; Trachtenberg, I. M.; Babienko, V. V. (2013)
  Целью настоящей работы была оценка влияния прекурсоров оксида азота (NO) на состоя ние основных регуляторных систем организма. Показано, что введение нитрата натрия в субтоксических дозах приводит к достоверному (р < 0,05) ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Горошков, О. В.; Коболєв, Є. В.; Шейх, А. Д. Х.; Суворова, А. С. (2022)
  Магній (атомний номер 12, атомна маса 24,30) є лужноземельним металом другої групи періодичної таблиці елементів. Подібно до кальцію його ступінь окислення дорівнює 2+. Завдяки високій реакційній здатності магній ...
 • Бабиенко, В. В.; Бабієнко, В. В.; Babienko, V. V. (2012)
  Целью исследования было изучение влияния неорганических прекурсоров оксида азота на организм человека с использованием подходов позитивистской парадигмы. Показано, что наличие профессионального контакта с неорганическими ...
 • Бабієнко, В. В.; Ватан, М. М.; Babienko, V. V.; Vatan, M. M. (2021)
  Мета: оцінка аліментарного забезпечення аргініном дітей та підлітків Півдня України. Матеріали і методи. Дослідження виконане на базі кафедри гігієни та медичної екології ОНМедУ, а також загальноосвітньої школи № 49 (м. ...
 • Бабиенко, В. В.; Малахов, П. С. (2011)
  Современные представления об эпидемиологии ротавирусного гастроэнтерита в последние годы значительно расширились благодаря молекулярно-эпидемиологическим методам исследования. Как известно, ротавирусная инфекция (РВИ) имеет ...
 • Бабієнко, В. В.; Ворохта, Ю. М.; Мінчева, І. А.; Ганикіна, С. О.; Михайленко, В. Л.; Babienko, V. V.; Vorokhta, Y. M.; Mincheva, I. A.; Ganikina, S. A.; Mickhailenko, V. L.; Бабиенко, В. В.; Ворохта, Ю. Н.; Минчева, И. А.; Ганыкина, С. О.; Михайленко, В. Л. (2010)
  Автори застосували принципи, декларовані USDA для оцінки раціонів харчування. За допомогою методу визначений аліментарний дефіцит білку та кальцію в харчуванні дітей, що проживають в Одеські області. На думку авторів, ...
 • Бабієнко, В. В.; Сахарова, І. В.; Babienko, V. V.; Sakharova, I. V. (2023)
  До сполук, які недостатньо вивчені у гігієнічному відношенні та можуть забруднювати водойми, належать азотовмісні поверхнево-активні речовини - детергенти. Це високомолекулярні органічні сполуки, які отримуються сульфуванням ...

View more