Markers of inflammation and antioxidant system in the oral fluid of 12-year-old children, depending on the body mass index

Show simple item record

dc.contributor.author Reyzvikh, O. E.
dc.contributor.author Makarenko, O. A.
dc.contributor.author Shnaider, S. A.
dc.contributor.author Babenya, A. A.
dc.contributor.author Klenovskaya, S. V.
dc.contributor.author Рейзвіх, О. Е.
dc.contributor.author Макаренко, О. А.
dc.contributor.author Шнайдер, С. А.
dc.contributor.author Кленовська, С. В.
dc.date.accessioned 2021-04-20T13:13:28Z
dc.date.available 2021-04-20T13:13:28Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Markers of inflammation and antioxidant system in the oral fluid of 12-year-old children, depending on the body mass index / O. E. Reyzvikh, O. A. Makarenko, S. A. Shnaіder, A. A. Babenya, S. V. Klenovskaya // Світ медицини та біології. 2021. № 1. C. 139–143. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9250
dc.description.abstract The results of biochemical studies of the oral fluid in 12 years old children with different body mass index indicate a significant increase in urease activity in children both from the side of hypo- and hypertrophy. This fact indicates a high level of contamination with opportunistic bacteria in the oral cavity in children of the observed groups at the initial stage of the study. The activity of the secretory enzyme lysozyme is reduced in Chernomorsk children with hypotrophy; however, an increase in the activity of lysozyme in the oral fluid, as a rule, indicates the initial stage of the disease, or a period of remission. The high activity of lysozyme can be considered as an adaptive response to the development of pathology. The imbalance of these indicators causes the development of dysbiosis, which leads to pathological changes in the oral cavity. The obtained results indicate the increase of the degree of dysbiosis in the oral cavity in children both in Odesa (1.61 and 1.30) and in the Chernomorsk (3.08 and 4.02). In our opinion, dysbiotic and inflammatory reactions in the oral cavity are protective in relation to the parodont tissues. uk_UA
dc.description.abstract Результати біохімічних досліджень ротової рідини у дітей 12 років з різним індексом маси тіла вказують на достовірне збільшення активності уреази у дітей як з гіпо- так і з гіпертрофією. Цей факт свідчить про високий рівень контамінації умовно-патогенними бактеріями в порожнині рота у дітей груп спостереження на початковому терміні дослідження. Активність секреторного ферменту лізоциму знижена у дітей м. Чорноморська з гіпотрофією, однак підвищення активності лізоциму в ротовій рідині свідчить про початкову стадію захворювання, або про період ремісії. Високу активність лізоциму можна розглядати як адаптаційну відповідь на розвиток патології. Дисбаланс цих показників викликає розвиток дисбіозу, що призводить до патологічних змін в порожнині рота. Отримані результати свідчать про зростання ступеня дисбіозу в порожнині рота у дітей як в Одесі (1,61 и 1,30), так і в Чорноморську (3,08 и 4,02). На наш погляд, дисбіотична та запальна реакції в порожнині рота є захисними по відношенню до пародонта. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject children uk_UA
dc.subject inflammation uk_UA
dc.subject body mass index uk_UA
dc.subject oral fluid uk_UA
dc.subject dental diseases uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject запалення uk_UA
dc.subject індекс маси тіла uk_UA
dc.subject ротова рідина uk_UA
dc.subject стоматологічні захворювання uk_UA
dc.title Markers of inflammation and antioxidant system in the oral fluid of 12-year-old children, depending on the body mass index uk_UA
dc.title.alternative Маркери запалення та антиоксидантної системи в ротовій рідині дітей 12 років в залежності від індексу маси тіла uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account