Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування порушень системи остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ожирінням: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Show simple item record

dc.contributor.author Прутіян, Т. Л. uk
dc.contributor.author Prutiian, T. L. en
dc.date.accessioned 2021-05-30T07:26:14Z
dc.date.available 2021-05-30T07:26:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Прутіян Т. Л. Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування порушень системи остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ожирінням: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Одеса, 2020. 240 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9512
dc.description.abstract Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методів прогнозування, ранньої діагностики та підвищення ефективності лікування структурно-функціональних порушень кісткової тканини в постменопаузі у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням, які працюють у шкідливих умовах виробництва. Для досягнення поставленої мети роботу виконували в два етапи. На першому етапі проведено клініко-інструментальне обстеження 170 жінок (середній вік – (56,80±3,02) року) у постменопаузі (тривалість постменопаузи – (7,4±2,4) року), із них 140 мали артеріальну гіпертензію І−ІІ стадії, 1−2-го ступеня та ожиріння І–ІІ ступеня: І група − 80 жінок, які працювали в умовах дії шкідливих факторів виробництва, до ІІ групи увійшло 60 робітниць, праця яких не пов’язана з дією шкідливих факторів виробництва. Контрольна група (ІІІ) − 30 практично здорових жінок у постменопаузі. У відповідності до «Переліку загальних медичних протипоказань до роботи з шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу» п. 2.15 додатку 6 Наказу МОЗ України № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 р., артеріальна гіпертензія І−ІІ стадії, 1−2-го ступеня не є протипоказанням до роботи на виробництві зі шкідливими факторами. uk_UA
dc.description.abstract The thesis is devoted to the improvement of methods of prognosis, early diagnosis and increasing the effectiveness of treatment of structural and functional disorders of bone tissue in postmenopausal women with arterial hypertension and obesity, who work at harmful working conditions. In order to solve this goal, the work was performed in two stages. At the first stage, 170 women had a clinical and instrumental examination of (the mean age – 56.8±3.02 years) in postmenopause (duration of postmenopause – 7.4±2.4 years), 140 women of them had I–II stage arterial hypertension, 1–2 degree and I–II stage obesity. Group I included 80 women who worked under the influence of harmful factors, Group II included 60 workers who were not exposed to the effects of harmful factors at their work. The control group (III) consisted of 30 healthy postmenopausal women. In accordance with the “The list of general medical contraindications to work with harmful and dangerous factors of the working environment and labor process” paragraph 2.15 of Annex 6 to the Order of the Ministry of Health of Ukraine No 246 “Procedure for medical examinations of certain categories workers” of May 21, 2007 – arterial hypertension I–II stage, 1–2 degree is not a contraindication to work under harmful factors exposure. en
dc.language.iso uk en
dc.subject артеріальна гіпертензія uk_UA
dc.subject ожиріння uk_UA
dc.subject постменопауза uk_UA
dc.subject шкідливі фактори виробництва uk_UA
dc.subject остеопороз uk_UA
dc.subject остеопенія uk_UA
dc.subject остеопротегерин uk_UA
dc.subject вітамін D uk_UA
dc.subject arterial hypertension en
dc.subject obesity en
dc.subject postmenopause en
dc.subject harmful factors of working en
dc.subject osteoporosis en
dc.subject osteopenia en
dc.subject osteoprotegerin en
dc.subject vitamin D en
dc.title Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування порушень системи остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ожирінням: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. uk_UA
dc.title.alternative Optimization of diagnosis, treatment and prognosis of osteoclastogenesis disorders in patients with arterial hypertension and obesity en
dc.type Other en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account